Od poniedziałku 6 grudnia WSIiZ przechodzi na zdalny tryb nauczania. To kolejna uczelnia w Rzeszowie, która wybiera ten tryb nauki z powodu Covid-19.
Przypomnijmy, we wtorek 30 listopada rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wydał rozporządzenie zgodnie z którym uczelnia od poniedziałku 6 grudnia przechodzi na zdalne nauczanie. Powodem tej decyzji jest gwałtownie rosnąca liczba zakażeń na Covid-19.

Wyjątkiem objęto jednak 29 kierunków, na których ten rodzaj nauki będzie trudny do realizacji. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Uniwersytet Rzeszowski wraca do nauki zdalnej. Wszystko przez Covid-19

WSIiZ także przechodzi na zdalne nauczanie


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Społeczności WSIiZ Władze Uczelni podjęły decyzję, że od poniedziałku 6 grudnia nauczanie w większym stopniu niż do tej pory będzie miało charakter zdalny.

- Powodem decyzji jest pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce i coraz częstsze przypadki zachorowań na Covid-19 wśród studentów i pracowników WSIiZ - piszą władze uczelni w swoim komunikacie.

Od 6 grudnia na większości kierunków studiów zajęcia realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej (wg dotychczasowego harmonogramu zajęć). W przypadku niektórych kierunków studiów ta część zajęć, które ze względów merytorycznych nie powinny być prowadzone zdalnie, będzie nadal realizowana w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

- Ze względu na ograniczenia wynikające ze standardów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo, większość zajęć na tym kierunku studiów będzie nadal realizowana tradycyjnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych - dodają władze uczelni.

Wszystkie zajęcia zdalne będą odbywały się w czasie rzeczywistym (w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą) z wykorzystaniem narzędzia Cisco Webex Meetings.

W przypadku zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie, również egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone w tej formie. Dla zajęć realizowanych tradycyjnie, egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone tradycyjne. Nowe zasady obowiązują do końca semestru zimowego.