MPEC Rzeszów wpisuje się w ideę miasta inteligentnego tzw. modelu smart city. W myśl nowoczesnego funkcjonowania spółka stosuje technologiczne rozwiązania wspomagające prace jak chociażby telemetrię czy zintegrowany odczyt liczników ciepła IMR-AIUT.
W MPEC Rzeszów od lat realizowane są przedsięwzięcia wprowadzające rozwiązania z zakresu techniki IT oraz wpisujące się w tzw. model smart city. Polityka firmy pozwala m.in. na automatyzację procesów technicznych czy zdalny monitoring. Zapewnia to usługi bardziej profesjonalne, szybsze i wydajniejsze, na czym w efekcie zyskuje odbiorca czyli m.in. mieszkaniec.

MPEC Rzeszów podnosi jakość dostarczanego ciepła


Pierwsze rozwiązanie smart city to telemetria wspomagająca pracę systemu ciepłowniczego i umożliwiająca jego kontrolę. System oferuje wiele korzyści m.in. świadome zarządzanie pracą całej infrastruktury ciepłowniczej poprzez całodobową kontrolę parametrów działania obiektów.

Równocześnie podnosi jakość dostarczanego ciepła do odbiorców oraz pozwala na szybkie wykrywanie i minimalizację skutków awarii sieci czy węzłów. W systemie funkcjonują 2 elektrociepłownie, 35 węzłów ciepła, 16 komór ciepłowniczych i 3 centra dyspozytorskie.

Kolejne technologiczne rozwiązanie z zakresu smart city to stosowanie zintegrowanego odczytu liczników ciepła IMR-AIUT. Zapewnia on dużą oszczędność czasu, a przy tym redukcję kosztów związanych z ręcznym odczytem ciepłomierzy.

Zyskuje więc sama firma jak i odbiorca chociażby za sprawą zdalnego udostępniania danych odczytowych. System jest na tyle rozwinięty, że do zintegrowanego odczytu włączonych jest dziś aż 3030 na 3044 ciepłomierzy.

W MPEC Rzeszów wdrożono również GIS - system zarządzania zasobami przestrzennymi wraz z aplikacją GeoGrid. Umożliwia on pełną ewidencję sieci ciepłowniczej oraz szybkie i łatwe dotarcie do informacji zgromadzonych w przestrzennej bazie danych.

To ważne chociażby podczas procesu budowy nowych sieci, wyszukiwania uszkodzonych węzłów czy uzyskiwania informacji o kliencie. System pozwala na efektywną bezpośrednią pracę na danych.

Spółka wdraża również system natychmiastowego reagowania na awarie


GeoGrid to z kolei natychmiastowe reagowanie w przypadku awarii czy usprawnienie obsługi klienta. Oferuje dostęp do wszelkich informacji o infrastrukturze sieciowej w terenie przy wykorzystaniu np. komputera, laptopa czy smartfona. Umożliwia m.in. szybkie wyszukiwanie obiektów podłączonych do sieci po samym adresie. Efekt? Olbrzymia efektywność i ekonomia.

MPEC Rzeszów jako element smart city inwestuje również w system monitoringu sieci preizolowanych RATMON. Mowa o systemie do detekcji i lokalizacji awarii w sieciach ciepłowniczych z impulsową instalacją alarmową.

Mówiąc prościej, detektory nadzorują sieć i zdalnie przesyłają dane pomiarowe do systemu RATMON. W nim odbywa się ich szczegółowa wizualizacja i analiza wyników. To usprawnia prace polegające na usuwaniu awarii oraz umożliwia uzyskanie dostępu do wydruku raportów. Dzięki niwelowaniu usterek zyskują głównie odbiorcy.

Miejska spółka zmierza w kierunku kolejnego technologicznego rozwoju. Chodzi o przygotowanie monitoringu i zdalnego sterowania węzłami cieplnym oraz wdrożenie Telemechaniki armatury odcinającej zamontowanej w komorach cieplnych.

Pierwsze przedsięwzięcie umożliwi monitoring wszystkich możliwych parametrów węzłowych i zdalne sterowanie urządzeniami węzłowymi.

Druga opcja dotyczy stosowania ogniw fotowoltaicznych. Rozwiązaniem zostało objętych już 7 budynków należących do MPEC Rzeszów, co pozwoliło na dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 72 kWe.

Finalnie wszystkie dotychczasowe działania z zakresu smart city jak i te dopiero wdrażane poprawiają funkcjonowanie firmy, pracę personelu, wydajność systemu oraz co najważniejsze - jakość dostarczanych usług dla mieszkańców.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.