Nowoczesne ambulanse wraz z wyposażeniem trafiły do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. We wtorek odbyło się ich uroczyste przekazanie.
W ich przekazaniu wzięli udział wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Andrzej Kwiatkowski.

- Ostatnie dwa lata to czas bardzo trudny dla ochrony zdrowia, w tym także dla Państwowego Ratownictwa Medycznego. Z punktu widzenia władz regionu, władz miasta niezwykle ważne jest, aby troszczyć się o to, by ochrona zdrowia i ratownictwo medyczne dysponowały sprzętem, który gwarantuje sprawne realizowanie zadań i zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne - powiedziała wojewoda.

Jak podkreśliła Ewa Leniart, w związku z uruchomieniem dwóch edycji projektów dotyczących zakupu ambulansów wraz ze środkami ochrony osobistej i środkami do dezynfekcji dla zespołów ratownictwa medycznego, Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do wojewodów o wskazanie podmiotów, które mogłyby skorzystać z wymiany taboru karetek.

Zgodnie z wytycznymi, wymianie podlegały najstarsze, minimum pięcioletnie ambulanse, należące do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Do wsparcia w ramach środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wytypowano Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie do zakupu 1 ambulansu - łączny koszt to 520 tys. zł.

Następnie z budżetu wojewody podkarpackiego dofinansowano zakup kolejnych dwóch ambulansów oraz sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na łączną kwotę 920 tys. zł, z czego na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem przekazano łącznie prawie 740 tys. zł, natomiast na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. 2 sztuk defibrylatorów oraz respiratora na wyposażenie ambulansów - 181 tys. zł.

Wsparcia udzieliło także miasto Rzeszów. Na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego przekazało 250 tys. zł.

- Cieszę się, że Rzeszów mógł dorzucić swoją cegiełkę do projektu, który jest wspierany z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców, w tym kontekście bezpieczeństwo zdrowotne, jest dla nas niezwykle istotne. W ten sposób budujemy nasze poczucie wspólnoty i troski o siebie - powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Nowoczesne, sprawne ambulanse pozwalają zespołom ratownictwa medycznego na szybkie dotarcie do pacjentów potrzebujących pomocy, dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego i niezawodnego taboru, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania ludzkiego życia. Średnia wieku pojazdów działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie podkarpackim wynosi 3 lata.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat odświeżenie floty ambulansów możliwe było dzięki m.in. cyklicznemu angażowaniu środków finansowych z budżetu wojewody, uruchomienia przez Ministerstwo Zdrowia "Programu wymiany ambulansów" oraz zakupu przez samorząd województwa podkarpackiego w 2020 roku 10 nowych karetek, który zrealizowano dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.