Już od 1 stycznia 2022 roku emeryci EWK mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wyrównawczego. Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobom sprawującym opiekę na chorym dzieckiem w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą otrzymywanego świadczenia emerytalno - rentowego. Wypłata tych środków będzie następowała wraz z emeryturą EWK.
Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobom sprawującym opiekę na chorym dzieckiem w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą otrzymywanego świadczenia emerytalno - rentowego.

Wypłata tych środków będzie następowała wraz z emeryturą EWK. Osoby, które złożą świadczenia do 28 lutego 2022 r. otrzymają wyrównanie świadczeń od 1 stycznia br., natomiast rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

Wnioski o świadczenie wyrównawcze należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu, który wypłaca to świadczenie, będą one wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniami emerytalno - rentowymi.

Skąd emerytury EKW?


Rozporządzenie Rady Ministrów z 1989 r. umożliwiało przejście na emeryturę (tzw. emeryturę EWK) - bez względu na wiek - jednemu z rodziców mającemu wymagane lata pracy, a zmuszonemu przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem. Przepis ten utracił moc jeszcze w 1999 r., jednakże rodzice, którzy do tego czasu spełniali wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowali prawo do emerytury.

W tej chwili rodzice opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, które nie przysługuje tym, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

W wyniku takich regulacji świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują osoby pobierające emeryturę EWK. Co istotne - wysokości tych świadczeń poważnie się różnią - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 1971 zł, a najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.