W sobotę 1 stycznia wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. By je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku. Jak to zrobić? Jakie dokumenty należy załączyć? Gdzie szukać ewentualnej pomocy?
W sobotę 1 stycznia bieżącego roku wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia - w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego.

Obok tego bezpośredniego, najbardziej widocznego wsparcia finansowego dla rodzin, celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest pomoc w łączeniu życia rodzinnego z pracą zawodową. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w tym roku świadczeniem objętych będzie ok. 615 tys. dzieci.

By otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku. Zapraszamy do praktycznego przewodnika.

Gdzie i jak złożyć wniosek?


Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to zrobić wyłącznie online za pośrednictwem:
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia

 • Bankowość elektroniczną, przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?


Do wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy należy dołączyć:
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka (z datą wystąpienia do sądu) - w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie,

 • oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku, do którego wystąpiono do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,

 • decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego - jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,

 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej - jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym się rozwiódł, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,

 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Złożyłeś wniosek - i co dalej?


Wiadomość o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku zostanie wysłana na adres mailowy oraz numer telefonu podane we wniosku.
 • W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwie rodzica lub opiekuna do jego poprawienia w ciągu 14 dni.

 • Jeżeli rodzic nie złoży wymaganych dokumentów, ZUS wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy termin od 14 do 30 dni.

 • Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony lub brakujące dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozpatrzy wniosku o świadczenie.

W przypadku przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego ZUS nie będzie wydawał decyzji - informacje w tej sprawie rodzic lub opiekun otrzyma na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na wskazany we wniosku adres.

Czy można odwołać się od decyzji ZUS? Jak to zrobić?


Od decyzji Prezesa ZUS można odwołać się w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Przysługuje także skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

ZUS doręczy decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej - na profil na PUE ZUS.

Gdzie otrzymać pomoc w razie wątpliwości?


W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się:
 • ze specjalną infolinią (22) 290 55 00 - czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00,

 • z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 7.00 -18.00 pod numerem telefonu (22) 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl.


Pomoc otrzymać można także we wszystkich placówkach ZUS (również podczas e-wizyty w ZUS).

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.