8 czerwca br. Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar przekazał szkołom laptopy, zakupione w ramach projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wysokiej jakości umożliwią kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 80 000 zł od 08.06.2020r. do 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Trzebownisko trafiły 32 laptopy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.