W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 studia we WSIiZ będą się odbywać w trybie hybrydowym: wykłady i konwersatoria będą realizowane w trybie zdalnym, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne będą realizowane tradycyjnie na terenie Uczelni. Wszystkie zaliczenia i egzaminy będą miały formę stacjonarną.

Jak zaznacza Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, decyzja o hybrydowym trybie kształcenia w zbliżającym się roku akademickim wynika z doświadczeń zebranych w czasie trwania pandemii Covid-19.

- Pandemia przyśpieszyła wprowadzanie i upowszechnianie wielu rozwiązań, które wcześniej wydawały się bardzo odległe, m.in. realizację kształcenia czy obowiązków zawodowych w trybie zdalnym. Trudno przewidzieć, w jakim kierunku potoczy się epidemia COVID-19 w Polsce i na świecie, ale już widać, że rozwiązania związane z kształceniem czy pracą zdalną są bardzo wygodne, dobrze oceniane i wchodzą na stałe do naszego życia - mówi dr hab. Andrzej Rozmus.

Po analizach jakościowych aspektów kształcenia zdalnego oraz po konsultacjach i zgodnie z rekomendacjami Studentów, Władze Uczelni podjęły decyzję, że rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się w sprawdzonym już trybie kształcenia mieszanego.

W semestrze zimowym wykłady i konwersatoria będą realizowane w trybie zdalnym, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne będą realizowane tradycyjnie na terenie Uczelni.

Od tej zasady będzie kilka wyjątków wynikających z uwarunkowań logistycznych bądź programowych, dotyczą one studentów ścieżek anglojęzycznych oraz kierunków Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia. Co istotne, wszystkie zaliczenia i egzaminy będą odbywać się stacjonarnie.

Zajęcia zdalne będą odbywały się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzia Cisco Webex Meetings. Zajęcia będą nagrywane, a następnie udostępniane Studentom danej grupy. Rozwiązanie to jest ogromnie doceniane przez Studentów, bo umożliwia skorzystanie z zajęć mimo ewentualnej nieobecności oraz lepsze przygotowanie się do egzaminów i zaliczeń.

~Absolwent

11-07-2022 23:05 3 0

Jednym słowem - Lenistwo!!!!!!!!!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.