Narodowy Fundusz Zdrowia na Podkarpaciu otrzymał 16 mln złotych z Ministerstwa Zdrowia. Kwota ta trafi do szpitali będących w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Część z niej zostanie przekazana na walkę z koronawirusem.
Od 1 lipca szpitale sieciowe w Polsce otrzymają łącznie 302 mln zł. Działania te są odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na oczekiwania dyrektorów szpitali powiatowych, którzy informowali o konieczności wzrostu wyceny świadczeń w leczeniu szpitalnym. Od 1 lipca wzrasta kwota bazowa wynikająca z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Dzięki decyzjom Ministerstwa Zdrowia i NFZ, w tym samym czasie o 3% zwiększy się wycena świadczeń w ramach leczenia szpitalnego PSZ.

- To kolejny, po pakiecie stabilności finansowej dla sektora ochrony zdrowia w czasie COVID-19, element wsparcia finansowego szpitali. Teraz zwiększamy środki na świadczenia objęte ryczałtem w tzw. szpitalach sieciowych – podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki przeznaczone na świadczenia w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostały podzielone według algorytmu na 2020 rok, który wynika z rozporządzenia ministra.
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ otrzymał 16 mln 41 tys. zł z tej kwoty, która w całości trafi do podkarpackich szpitali. Przygotowywane są już aneksy do umów, aby pieniądze jak najszybciej mogły zostać wykorzystane.

- Będzie to już drugie od początku roku zwiększenie finansowania szpitali zakwalifikowanych do „sieci”. W sumie wzrost finansowania sięgnie kwoty około 94 milionów złotych. Dodatkowo z tytułu zapobiegania i zwalczania COVID-19 od marca do maja przekazaliśmy świadczeniodawcom około 34 miliony złotych – przypomina Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.