W środę rozpoczęły się prace rozbiórkowe pozostałości po starym basenie przy ul. Matuszczaka. Nowy obiekt ma zbudować firma TEXOM. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na maj 2022 r.
Sprawa rozbiórki starego obiektu i budowy nowego ma już swoją historię. Miasto nadal toczy sądowy spor z poprzednim wykonawcą. Kolejny przetarg na przebudowę basenu, który został ogłoszony w tym roku, wygrała firma TEXOM.

- Koszt inwestycji wynosi ponad 25 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wszelkich robót budowlanych (w tym rozbiórkowych) i budowa nowoczesnej, krytej pływalni, pełniącej rolę profesjonalnego zaplecza treningowego dla potrzeb skoków do wody, a także organizacji imprez na szczeblu krajowym i międzynarodowym. - tłumaczy Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego UM Rzeszowa.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe pozostałości po starym obiekcie. Projekt nowego obiektu został już złożony i jest w tej chwili analizowany. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na maj 2022 r.