Podkarpackie Centrum Innowacji rozszerza współpracę z uczelniami akademickimi w regionie. Zachęca studentów oraz aktywizuje kadrę naukowców z całego Podkarpacia do wspólnego działania na rzecz rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów. Celem jest powstanie prototypów i innowacyjnych rozwiązań dla sektora usług i przemysłu.
Obecnie partnerami PCI jest Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podkarpackie Centrum Innowacji swoim działaniem chce objąć pozostałe uczelnie regionu.

Mamy ambitne plany, by stworzyć sprawny ekosystem współpracy z uczelniami na Podkarpaciu. Oferta PCI będzie dostępna dla wszystkich uczelni wyższych regionu. Chcemy, by do grupy studentów i naukowców dołączyli również przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu. Wspólne interakcje w postaci inspirujących projektów przyczynią się do opracowania nowych technologii i ciekawych prototypów wdrożonych później przez przemysł– mówi Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w PCI.

Szansą na współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji jest m.in. program grantowy dla zespołów naukowych z uczelni regionu umożliwiający wsparcie finansowe na realizację ambitnych prac badawczo-rozwojowych. W naborze w 2019 r. rozdysponowano prawie 4 mln zł, w tej edycji konkursu PCI planuje wydatkować już 6 mln zł.

– Sądzimy, że program grantowy stworzy możliwość aplikowania dla uczelni, które nie są oficjalnymi partnerami PCI. Zespół naukowy może składać się z kadry naukowej pracującej na różnych uczelniach. To szansa dla uczelni zawodowych, mających swoje siedziby na terenie Podkarpacia, pod warunkiem dostosowania wymogów rekrutacyjnych konkursu do możliwości tych jednostek– mówi dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni Krośnie.

Podkarpackie Centrum Innowacji oferuje współpracę, także w ramach Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Zrzeszona obecnie 54 podmioty z całego Podkarpacia. Jest również forum współpracy naukowców zajmujących się badaniami, oceną zgodności podzespołów, produktów i wyrobów gotowych.

– Sieć to współpraca z jednostkami laboratoryjnymi regionu oraz wymiana doświadczeń między naukowcami. Razem możemy łączyć kadrę i sprzęt, tworząc tym samym oferty usług dla realizacji projektów niemożliwych do wykonania indywidualnie. To dobry sposób, aby szybciej i lepiej dotrzeć z propozycją usług do przedsiębiorców w całym kraju. Zespół badawczy jest także szansą dla rozwoju młodych talentów, których nie brakuje na Podkarpaciu– mówi mgr Konrad Kawa, Kierownik Biura Projektów Unijnych z UczelniPaństwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W ofercie działań PodkarpackieCentrum Innowacji mocno stawia na współpracę i wspólne przedsięwzięcia studentów działających w kołach naukowych oraz kadry akademickiej. Rozwojowi talentów służy przestrzeń PCI ProtoLab. To pracownie wirtualnej rzeczywistości, skanowania i druku 3D, warsztat techniczny ze sprzętem, pracownie komputerowa i elektroniczna.

– Kreatywny ProtoLab ma swój potencjał, jest ciekawą formą do działania dla młodych i energicznych ludzi. Studenci, dołączając, do zespołów działających w ProtoLabie mogą, eksperymentować, rozwijać własne pomysły oraz pracować przy ambitnych projektach. Jest realna szansa, by w niedalekiej przyszłości przekształciły się one w startupy lub spin offy i zainteresowały podkarpackie firmy– mówi dr Sławomir Solecki, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Podkarpackie Centrum Innowacji rozszerzając współpracę z uczelniami wyższymi regionu, zaplanowało szereg spotkań i wizyt w siedzibach jednostek w terenie.

–Oferta PCI dopinguje środowisko akademickie Podkarpacia do działania, a programy realizowane przez centrum są atrakcyjne dla kół naukowych i pracowników uczelni. Sądzę, że propozycja PCI zainspiruje naszych studentów i naukowców, to również szansa na rozwój krośnieńskiej uczelni. Warto zacieśniać naszą współpracę– dodaje mgr Sylwia Maciejowska-Guniaz Biura Karier i Praktyk Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.