Od dzisiaj Rzeszów, wraz z 28 innymi powiatami, wchodzi do strefy żółtej. W mieście obowiązują pewne obostrzenia sanitarne.
Ministerstwo Zdrowia w czwartek podało listę miast powiatów, które od soboty znajdą się w strefach czerwonych i żółtych.

Projekt rozporządzenia resortu przewiduje, że od dzisiaj w strefie żółtej znajdzie się Rzeszów, ale także inne miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Kielce, Nowy Sącz, oraz Szczecin.Jakie obostrzenie w żółtej strefie ?

Nowością w tej strefie jest obowiązek zasłaniania nosa i ust na otwartej przestrzeni. Dotychczas obowiązywało to jedynie w czerwonej strefie.

Obowiązuje także limit osób na takich imprezach jak targi, kongresy, wystawy i konferencje (jedna osoba na 4 m kw). W siłowniach na jedną osobę ma przypadać 7 m kw, a w kinach może być 25 proc. publiczności.

Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 - z wyłączeniem obsługi.