Dziś w Krównikach, z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę oddziału celnego wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową.
Głównym założeniem inwestycji wartej ok. 50 mln złotych jest stworzenie optymalnych warunków kompleksowej obsługi przedsiębiorców, dokonujących obrotu towarowego z zagranicą oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla obsługujących ich funkcjonariuszy KAS.

Budowa nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu to największe przedsięwzięcie inwestycyjne Krajowej Administracji Skarbowej w województwie podkarpackim.

– Jest to o tyle istotna inwestycja, że funkcjonujący od wielu lat Oddział Celny w Przemyślu ma duże znaczenie dla międzynarodowego ruchu towarowego w naszym przygranicznym regionie. Choć po wybudowaniu nowej siedziby zmieni lokalizację i będzie znajdował się w Krównikach, oddział nie zmieni nazwy i dalej będzie funkcjonował jako OC Przemyśl. Nowa lokalizacja to komfort dla wielu stron – przede wszystkim przedsiębiorców, przewoźników, ale także dla mieszkańców miasta ze względu na wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z aktualnej lokalizacji przy ul. Ofiar Katynia. To także dużo lepsze warunki obsługi dla funkcjonariuszy. Nie bez znaczenia pozostaje także bliskość przejścia granicznego w Medyce – mówiła wojewoda Ewa Leniart podczas dzisiejszej uroczystości.

Teren budowy obejmuje powierzchnię o wielkości 9,8 ha. Działka znajduje się po wschodniej stronie Przemyśla w Krównikach (gm. Przemyśl), w odległości ok. 320 m od drogi krajowej prowadzącej z Przemyśla do przejścia granicznego w Medyce. W ramach inwestycji powstaną: budynek biurowo- magazynowy, budynki pomocnicze oraz infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Część biurowa będzie dwukondygnacyjna, a część magazynowa obejmie m.in. część kontrolno-magazynową, magazyn depozytowy i likwidacyjny. Wśród budynków pomocniczych zaplanowano m.in. pomieszczenia dla kierowców oczekujących na odprawę celną. Zakończenie budowy planowane jest na 2024 r.