12 października poznaliśmy listę 93 projektów zakwalifikowanych do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Poznaj zasady i sposoby głosowania, które potrwa od 23 października do dnia 2 listopada 2020 r
O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadza się w formie:
1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej www.rbo.erzeszow.pl
2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Kartę do głosowania można ściągnąć klikając TUTAJ

Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne.

5 punktów do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., w których można głosować w formie papierowej w terminie od 23 października do dnia 2 listopada 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa:
-Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,
-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „NOWY ŚWIAT”, ul. Krakowska 20,
-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1,
-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów, Al. Rejtana 65,
-Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii RZESZÓW, Al. Piłsudskiego 44.

2 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., w których można głosować w formie papierowej. We wskazanych punktach można uzyskać również wsparcie w głosowaniu w formie elektronicznej. Punkty będą czynne w godzinach pracy urzędu: -Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,
-Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.
Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.

Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.

Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.