WSPiA poinformowała o zmianie formuły uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 z „hybrydowej" (stacjonarnej i on-line) na transmitowaną wyłącznie on-line. Powodem zmiany jest objęcie Rzeszowa tzw. czerwoną strefą obostrzeń przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Uprzejmie dziękujemy wszystkim za wyrażenie chęci udziału w Inauguracji, a także za przesłane gratulacje. Zapraszam jednak do udziału w uroczystości, która odbędzie się w sobotę 17 października 2020 o godz. 11:00 na kanale YouTube WSPiA<.i> - mówi Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Transmisja będzie dostępna na kanale youtube:


Tegoroczną Inaugurację Roku Akademickiego rozpoczynającą kolejny – 26. rok działalności rozpocznie wystąpienie Rektora WSPiA prof. dr. hab. Jerzego Posłusznego. Po tym nastąpi Immatrykulacja studentów I roku rozpoczynających naukę na studia I i II stopnia na kierunku "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne" i "zarządzanie" oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku "prawo".

Podczas tegorocznej Inauguracji odbędą się także promocje doktorskie osób, które w ubiegłym roku akademickim uzyskały w WSPiA stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Uroczystość zakończy "Dwugłos inauguracyjny". Będzie to dyskusja wykładowców WSPiA prof. dr hab. Zbigniewa Czarnika (sędziego NSA) oraz prof. dr hab. Roberta Sawuły (sędziego NSA) na temat "Wolność zgromadzeń – aspekt administracyjnoprawny" - mówi Przemysław Pawlak.


WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to pierwsza i najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu. W tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Utworzona została w 1995 r. Przez ten czas mury uczelni opuściło ponad 50 tys. absolwentów, a uczelni cały czas rozwijała i wzmacniała prowadzone kierunki. WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Prowadzi studia w czterech kolegiach dydaktycznych: Kolegium Prawa, Kolegium Administracji, Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Zarządzania. Studenci do wyboru mają cztery kierunki studiów: prawo (5-letnie studia magisterskie), bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia), administrację (studia I i II stopnia) oraz zarządzanie (studia I stopnia).