XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy

-

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
38-400 Krosno

Wstęp wolny   REJESTRACJA

Wydarzenie Nadleśnictwo Kołaczyce, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Podkarpacki Oddział Wojewódzki
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Publiczne · Każdy na Facebooku lub poza nim

XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy pod Honorowym Patronatem

Sekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska Pani Małgorzaty Golińskiej, odbędzie się 1 października 2021 r.
Podkarpacka Noc Nietoperzy organizowana jest tradycyjnie przez szereg instytucji w tym, przez Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Kołaczyce, Gminę Korczyna, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, GOK w Korczynie, Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie.

XVIII Noc Nietoperzy rozpocznie się Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. „Znaczenie kościołów i innych budynków sakralnych oraz opuszczonych obiektów militarnych i górniczych w ochronie zwierząt.”

SAAP 2021 jest naukową częścią Akcji Informacyjno-Edukacyjnej w województwie podkarpackim ramach „XVIII Nocy Nietoperzy 2021” pt. „Podkarpackie nietoperze” w Czarnorzekach na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (gmina Korczyna).

Podczas XVIII Nocy Nietoperzy odbędzie się także roztozygnięcie konkursu plastycznego do udziału w którym zapraszamy uczniów szkół podstawowych.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. W konkursie mogą brać udział dzieci szkół podstawowych w kategoriach:
– kl. 1-3 szkół podstawowych
– kl. 4-6 szkół podstawowych
– kl. 7-8 szkół podstawowych

Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia (zał. numer 1) oraz oświadczenie (zał. Numer 2)
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 28 września 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie SWP-W w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1 lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie. Prace można także można także przesyłać pocztą na adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy POLSKA-WSCHÓD ulica Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 29 września 2021 roku.

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniu 1 października 2021 podczas trwania XXII Nocy Nietoperzy.

Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi podczas Podkarpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach w dniu 1 października 2021 zgodnie z programem imprezy.

W linku poniżej można pobrać dokumenty konkursowe
https://www.noc-nietoperzy.pl/?page_id=403

Aktualne informacje: https://www.facebook.com/events/567731227595823

 

XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 rzeszow112.pl