We WSIiZ rozpoczęła się rekrutacja w roku 2023/2024. Kandydaci na studia mają do wyboru 13 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym 5 prowadzonych również w języku angielskim oraz 5 kierunków studiów drugiego stopnia, w tym 2 prowadzone również w języku angielskim.
WSIiZ stawia na praktyczne podejście do kształcenia, dzięki kierunkom i specjalnościom dostosowanym do zapotrzebowania kandydatów oraz aktualnych trendów na polskim i zagranicznym rynku pracy. W ofercie pozostają kierunki, z których Uczelnia jest znana i rozpoznawana, takie jak: Informatyka, Zarządzanie, Logistyka, Aviation Managment, Kosmetologia i Grafika komputerowa, ale kandydaci mogą wybierać także nowości.

Biomedycyna (Biomedical sciences) to kierunek oferowany zaledwie przez dwie polskie uczelnie - jedną z nich jest WSIiZ. Uruchomienie tego kierunku to efekt wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu rynku medycznego, który poszukuje specjalistów m.in. z zakresu wiedzy o człowieku, monitorowania badań klinicznych i procedur medycznych, oraz z doświadczeniem zdobytym już w trakcie studiów. Partnerami strategicznymi kierunku Biomedycyna są Olimp Labs, ICN Polfa oraz Centrum Badań i Usług Biomedycznych WSIiZ. W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności: Biomedycyna Eksperymentalna i Monitorowanie i Koordynacja Badań Klinicznych.

- Biomedycyna jest nauką na pograniczu medycyny i biotechnologii. Wykorzystując innowacyjne technologie wspiera świat medycyny i proces leczenia pacjenta w różnych aspektach. Biomedycyna jest kierunkiem przyszłości, co przemawia za niezbędnym kształceniem w tym zakresie przyszłej kadry. Absolwenci kierunku Biomedycyna mogą podejmować pracę w laboratoriach naukowo - badawczych, w firmach farmaceutycznych, w ośrodkach i instytutach naukowych oraz w uczelniach wyższych, jak również w obszarze badań klinicznych. Spełniając wymagania przyszłych pracodawców oraz fakt, ze podstawowym językiem komunikacji w badaniach klinicznych jest język angielski, Uczelnia oferuje nie tylko na naukę na ścieżce anglojęzycznej, ale także oferuje w ramach ścieżki polskojęzycznej rozszerzony lektorat z języka angielskiego - mówi dr Marlena Krawczyk-Suszek, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. rozwoju Kolegium Medycznego.

Zrównoważony rozwój i środowisko oraz Zrównoważony rozwój w gospodarce, studia odpowiednio I i II stopnia, to odpowiedź między innymi na zapotrzebowanie firm i instytucji do prowadzenia swojej działalności z poszanowaniem dla Ziemi. Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska i lawina odpadów, zwłaszcza plastiku to kluczowe wyzwania cywilizacyjne, którym musimy sprostać. Wyznaczają one cele i kierunki działania państw, społeczeństw, organizacji, natomiast brakuje specjalistów, którzy mogliby te działania wdrażać w codziennej działalności firm. Ta potrzeba rynku pracy już teraz wzrasta, a w przyszłości będzie intensyfikowana olbrzymim strumieniem środków finansowych z Europejskiego Zielonego Ładu.

- Studia w obszarze zrównoważonego rozwoju mają znaczenie. Negatywne skutki związane ze zmianą klimatu i degradacją środowiska dotykają niemal każdego obszaru gospodarki. Powyższe trendy determinują zmiany na rynku pracy, ale także wskazują na istotę i rolę zrównoważonego rozwoju w przywróceniu równowagi w przyrodzie oraz poprawie kondycji/zdrowia człowieka. Oferowane studia przybliżają istotę problemów i proponowanych rozwiązań w zakresie bioróżnorodności, obiegu wody w przyrodzie, odnawialnych źródeł energii czy profilaktyki zdrowia. Umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą rozwijać przedsiębiorstwa w zrównoważony sposób, a tym samym przyczynią się do pozytywnych zmian w ujęciu cywilizacyjnym - mówi dr Joanna Podgórska, Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie.

Digital Marketing to studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim. Digital marketing (inaczej marketing cyfrowy) to działania związane z szeroko pojętą promocją marki w internecie i innych mediach cyfrowych. Taka forma marketingu sprawdza się, ponieważ obecnie nawet ok 80 procent konsumentów poświęca więcej czasu na sprawdzanie i ocenę marki lub produktu w internecie niż w sklepach. Program studiów jest akredytowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska a studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu DIMAQ® - międzynarodowego standardu kwalifikacji digital marketingowych.

- Akredytacja IAB to nie jest akredytacja, którą łatwo uzyskać. Sprawdzamy program studiów, oraz sylabus i upewniamy się, że wiedza zdobyta przez osoby studiujące będzie wiedzą nie tylko teoretyczną, ale będzie również praktyczną - podkreśla Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Praca socjalna (Social Work) to studia I stopnia na ścieżkach polsko- oraz anglojęzycznych, wyłącznie w formie stacjonarnej. Współczesny świat zmaga się z takim problemami, jak starzejące się społeczeństwo i zwiększona częstotliwość występowania niepełnosprawności. Analizy rynku pracy wskazują, że pracownik socjalny to zawód, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy.

- Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować zarówno w sektorach państwowym, prywatnym, jak i organizacjach pozarządowych, w takich instytucjach jak w ośrodki pomocy społecznej, organizacje wspierające rodziny, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej czy ośrodki dla uchodźców. Koncepcja kształcenia na kierunku Praca socjalna została oparta o analizę szerokiego kontekstu zmian zachodzących we współczesnym świeci - stąd oferujemy też studia w języku angielskim, co znacząco zwiększy możliwości zatrudnienia naszych absolwentów zagranicą - mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Opiekunka kierunku.

WSIiZ jest uczelnią wielokulturowąWe WSIiZ studiuje obecnie blisko 1400 studentów międzynarodowych. Społeczność akademicką tworzą studenci z ponad 50 krajów świata, w tym z Kazachstanu, Zimbabwe, Ukrainy, Tadżykistanu, Indii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Maroko i Nigerii. Wielokulturowe środowisko pomaga lepiej zrozumieć współczesny świat, a także lepiej przygotowuje do podjęcia pracy za granicą.

StypendiaStudenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przez cały okres studiów mogą korzystać z atrakcyjnych stypendiów. Szeroki program stypendialny oraz program wspierania najzdolniejszych studentów pozwalają na obniżenie czesnego nawet o 50% lub 100% już od początku studiów.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.