Gmina Miasto Rzeszów rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności ogrzewania budynków. Dotacje będą przydzielane w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie".
Nabór wniosków rozpoczął się 25 września. Program jest realizowany na mocy umowy zawartej pomiędzy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach programu osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań na terenie Rzeszowa mogą ubiegać się o pieniądze na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy, lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Nabór wniosków będzie realizowany w trybie ciągłym do 31 grudnia 2024 r.

Lista przedsięwzięć, na które może być udzielone dofinansowanie


a) podstawowe polegające na likwidacji wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 • 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

 • 2. podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku;

 • 3. montażu kondensacyjnego kotła gazowego;

 • 4. montażu ogrzewania elektrycznego;

 • 5. montaż pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze;

 • 6. montaż kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

b) dodatkowe polegające na:
 • 7. wykonaniu instalacji c.o.;

 • 8. wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej;

 • 9. wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania;

 • 10. wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

 • 11. wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA! NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE!

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania
 • 1. podstawowy poziom dofinansowania - do 35 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez wnioskodawcę, nie więcej niż 17.500 zł;

 • 2. podwyższony poziom dofinansowania - do 65 procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez wnioskodawcę, nie więcej niż 26.900 zł;

 • 3. najwyższy poziom dofinansowania- do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez beneficjenta, nie więcej niż 39.900 zł.

Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Przedsięwzięcia, na które przysługuje dofinansowanie, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Miasto Rzeszów.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30 procent powierzchni lokalu.

Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad otrzymania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 7, 35- 064 Rzeszów lub pod numerem telefonu: 17 875-49-77

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania można znaleźć otwierając link: Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.