11 osób usłyszało słowa "Doctorem creo" czyli "Czynię z Ciebie Doktora" podczas promocji doktorskich w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Podczas uroczystości promowani złożyli przysięgę doktorską oraz odebrali dyplomy potwierdzające zdobyty stopień naukowy.

- Uzyskanie stopnia naukowego jest oczywiście osiągnięciem indywidualnym. Jest etapem w rozwoju własnej osoby - ma ono jednak również także wymiar społeczny. Powinniście Państwo pamiętać, że stopień doktorski to znak i potwierdzenie wejścia w określoną wspólnotę - wspólnotę ludzi, których zadaniem i powołaniem jest prowadzenie badań i rozwijanie nauki, dla niej samej, ale przede wszystkim dla dobra wspólnego. Stopień doktora oznacza bowiem osiągnięcie określonego szczebla dojrzałości naukowej, dojrzałości do samodzielnego odtąd rozwoju i samodzielnych dociekań w nauce - akcentowała podczas uroczystości Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Agata Jurkowska-Gomułka.

Zgodnie z tradycją akademicką ślubowanie i nadanie tytułu doktora odbyło się po łacinie. Nowo wypromowani doktorzy odebrali poza dyplomem również biret i pins, który jest symbolicznym potwierdzeniem przynależności do grona uczonych WSIiZ.

Jak mówi dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ, Kierownik Seminarium doktoranckiego w dyscyplinie Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, dla Uczelni ta uroczystość to szczególna chwila.

- Kolejny raz w ciągu ostatnich 8 lat posiadania przez WSIiiZ uprawnień do nadawania stopnia doktora w naukach o Komunikacji Społecznej i Mediach grupa młodych stażem naukowym doktorów odbiera dyplomy doktorskie. Potwierdzają one osiągnięcie przez nich poziomu pozwalającego na rozpoczęcie w pełni samodzielnej pracy naukowej. Oczywiście z ich strony wymagało to ogromnej pracy i naukowego zaangażowania i dlatego to przede wszystkim ich święto, choć i dla promotorów i samej uczelni jest to ukoronowanie kilku lat intensywnego wspierania młodych naukowców - zauważa dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ.

Promocje doktorskie odebrali:
 • dr Monika Fill - "Media społecznościowe i ich wpływ na proces zarządzania w sytuacjach kryzysowych", promotor: dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP;

 • dr Arkadiusz Gaweł - "Badanie zmediatyzowanej komunikacji politycznej przy pomocy analizy statystycznej i algorytmów predykcyjnych sztucznej inteligencji", promotor: dr hab. Andrzej
  Adamski, prof. WSIiZ;

 • dr Konrad Gryczan - "Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018)", promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII;

 • dr Piotr Legutko - "Zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych jako narzędzie strategii employer brandingu w warunkach polskich", promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ;

 • dr Gabriela Piechnik-Czyż - "Infografika w tabloidach i prasie opiniotwórczej na przykładzie "Gazety Wyborczej" i "Faktu", promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ;

 • dr Magdalena Popek - "Procesy mediatyzacji w branży szkoleniowej w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19", promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ;

 • dr Wojciech Szymański - "Analiza i ocena procesu budowy zaufania do marki w branży e-commerce", promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW;

 • dr Dorota Wilk - "Przekształcenia własnościowe prasy codziennej w Polsce w latach 1989-1992 na przykładzie regionalnego dziennika "Nowiny", promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ;

 • dr Iwona Wojciechowska - "Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce", promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ;

 • dr Marek Zajic - "Modele komunikacji internetowej w parafiach Kościoła Katolickiego w Polsce i czynniki je determinujące", promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW;

 • dr Artur Zygiert - "Uwarunkowania sprawności, skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej w branży przedsiębiorstw hostingowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy", promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ.

W minionym roku akademickim obronił się również:
 • dr Marcin Wielgosz - "Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu marki własnej producenta farmaceutycznego", promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Seminarium doktoranckie WSIiZOferta Seminariów doktoranckich została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą realizować doktorat w trybie eksternistycznym. Udział w seminariach umożliwia zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektów kształcenia na 8 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki medyczne oraz Ekonomia i finanse

Badania, w których planuje się oddziaływanie na ludzi wymagają pozytywnej opinii Komisja ds. etyki badań naukowych


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.