W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-ukraińskiej, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul podjęła działania mające na celu uszczelnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski.
Na polecenie Prezesa Rady Ministrów, 27 stycznia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie z udziałem szefów wszystkich służb inspekcji odpowiedzialnych za kontrole artykułów rolno-spożywczych na granicy polsko-ukraińskiej. W przeprowadzonej naradzie uczestniczyli również Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski.

Celem narady było skoordynowanie i usprawnienie pracy wszystkich służb i inspekcji odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli granicznej.

W wyniku przeprowadzonej narady, już we wtorek 30 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z udziałem służb i inspekcji podległych Wojewodzie Podkarpackiemu przy udziale służb granicznych, tj. Granicznego Inspektora Sanitarnego i Granicznego Inspektora Weterynarii oraz przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej.

- W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-ukraińskiej, a co za tym idzie, niepokojem wśród polskich rolników i producentów żywności, podjęłam działania mające na celu uporządkowanie, a przede wszystkim uszczelnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski - mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Jak poinformowała w niedzielę podczas konferencji prasowej, podejmowane działania w najbliższym czasie będą skutkować zdecydowanym wzmocnieniem kontroli oraz zwiększeniem aktywności poszczególnych służb i inspekcji.

Wojewoda Podkarpacki wraz ze służbami i inspekcjami przygotowała nowy, lepiej skoordynowany system działań zmierzający do poprawy sytuacji.

W toku prowadzonych rozmów podjęto następujące działania i ustalenia:
  • Wzmożenie kontroli artykułów rolno-spożywczych przewożonych przez granicę - służby i inspekcje zostały zobowiązane do prowadzenia badań w cyklach całodobowych;

  • Dokonywanie kontroli fitosanitarnej w stosunku do każdej przesyłki przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

  • Wykonywanie na bieżąco kontroli granicznych w stosunku do wszystkich zgłoszeń przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

  • Zwiększenie o 40 procent liczby wykonywanych badań laboratoryjnych przez Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny;

  • Na przejściach granicznych w Korczowej oraz w Medyce prowadzenie odpraw sanitarnych w systemie ciągłym;

  • W związku ze zwiększonym napływem oleju słonecznikowego deklarowanego jako przeznaczonego na cele techniczne, Powiatowe Inspektoraty Sanitarne wzmogą nadzór nad identyfikowalnością oleju słonecznikowego stosowanego w zakładach przetwórstwa spożywczego i w punktach gastronomicznych;

  • Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał polecenie Powiatowym Lekarzom Weterynarii natychmiastowego i obowiązkowego sprawdzania wszystkich powiadomień dotyczących przesyłek towarów z Ukrainy;

  • Prace inspektorów weterynarii zostaną przedłużone na przejściu granicznym w Korczowej do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu;

  • Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny został zobligowany do niezwłocznego zgłaszania wykrytych nieprawidłowości, w tym prób ominięcia kontroli towarów wprowadzanych na terytorium Polski.

- Jako przedstawiciel rządu w terenie będę koordynowała współpracę wszystkich służb, ale też i działań, które będą podejmowane, czy to przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy też Ministra Spraw Zagranicznych - podkreśla wojewoda Teresa Kubas-Hul.

W niedzielę 4 lutego przejścia graniczne polsko-ukraińskie, od godzin porannych odwiedzał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Czesław Siekierski. Dotychczasowe ustalenia poczynione przez Ministra to przede wszystkim zwiększenie etatów Granicznego Lekarza Weterynarii, tak aby umożliwić prowadzenie całodobowych kontroli.

- Przeprowadzony przez Wojewódzki Inspektor Sanitarny przegląd bazy laboratoryjnej wykazał, iż przeprowadzanie badań poszczególnych środków spożywczych może zostać zwiększone 4-5 krotnie - informuje Adam Sidor, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie - Jacek Wojdylak, zapewnia, że KAS przeprowadza skuteczną kontrolę związaną z realizacją odpraw produktów rolnych pochodzących lub przywożonych z Ukrainy, a wszystkie zgłoszenia celne, we współpracy z innymi inspekcjami granicznymi, są szczegółowo kontrolowane i nadzorowane, tak aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa na rynku.

Nowy system ma na celu skoordynowanie pracy wszystkich służb z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, tak aby następowała wymiana informacji między nimi, a także wzmożona została liczba kontroli, które są konieczne ze względu na zwiększenie tranzytu towarów przez granicę.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.