Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało dr hab. inż. Piotra Koszelnika na stanowisko rektora Politechniki Rzeszowskiej.
Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej powołanej na kadencję 2024-2028 zorganizowane przez rektora prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika odbyło się 8 stycznia 2024 r. Członkowie UKW w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego dr. hab. Eugeniusza Moczuka, prof. PRz, zastępcę przewodniczącego dr Dorotę Kamudę oraz sekretarza dr Violettę Bednarską-Buczek.

Uczelniana Komisja WyborczaNa kolejnych posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wyborczej poddano pod dyskusję uwagi zgłoszone do "Regulaminu wyborów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kadencję 2024-2028" oraz "Terminarza czynności wyborczych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kadencję 2024-2028". Omówiono także szczegóły przebiegu zebrań wyborczych. Regulamin oraz terminar z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na posiedzeniu zostały przyjęte przez UKW w głosowaniu i zostały przekazane JM Rektorowi do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu dokumentów Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie wyborów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kadencję 2024-2028". Ustalono harmonogram wyborów do Kolegium w poszczególnych okręgach wyborczych oraz liczbę wybieranych przedstawicieli w dwustopniowych wyborach do Kolegium w grupie pracowników niebędących nauczycielami.

Wybory elektorówOd 18 stycznia do 15 lutego 2024 r. we wszystkich okręgach wyborczych Politechniki Rzeszowskiej trwały wybory elektorów na wybór rektora, a w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywały się wybory dwustopniowe, w których w pierwszym etapie wyłaniano przedstawicieli do wyboru członków kolegium elektorów, a w drugim etapie elektorów na wybór rektora.

Zgłaszanie kandydatów na rektoraPo zakończeniu etapu wyborów elektorów na rektora rozpoczął się etap zgłaszania kandydatów na rektora. Po zakończeniu procedury zgłaszania i po otwarciu urny zgłoszeni kandydaci na rektora musieli potwierdzić pisemnie zgodę na kandydowanie na funkcję rektora.

Na funkcję rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w wyborach na kadencję 2020-2024 przedstawiciele Społeczności Akademickiej naszej uczelni zgłosili następujące osoby: prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolka, prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika, dr. hab. inż. Andrzeja Majkę, prof. PRz, dr. hab. inż. Adama Marcińca, prof. PRz, dr hab. inż. Grażynę Mrówkę-Nowotnik, prof. PRz, dr. hab. inż. Piotra Nazarkę, prof. PRz, prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza, prof. dr. hab. inż. Jarosława Sępa, prof. dr hab. inż. Barbarę Tchórzewską-Cieślak, dr hab. Iwonę Włoch, prof. PRz.

Spośród zgłoszonych osób zgodę na kandydowanie wyraził prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, którego kandydatura została następnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat oraz w kolejnym kroku procedury wyborczej wskazana przez Radę Uczelni Politechniki Rzeszowskiej i grupę co najmniej pięciu elektorów.

Posiedzenie Kolegium Elektorów Politechniki Rzeszowskiej13 marca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów Politechniki Rzeszowskiej, podczas którego dokonano wyboru Prezydium Kolegium Elektorów oraz Komisji Skrutacyjnej Kolegium Elektorów. Przewodniczącym Kolegium Elektorów został wybrany dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz, zastępcą przewodniczącego Kolegium Elektorów - dr Sławomir Wolski, prof. PRz, a sekretarzem Kolegium Elektorów - mgr inż. Kamil Kucharski. Do Komisji Skrutacyjnej Kolegium Elektorów zostali wybrani: dr inż. Paweł Dobrzański, Maciej Gacek, dr inż. Małgorzata Kida, dr inż. Anna Kuźniar oraz dr inż. Jan Sadolewski.

Od 18 marca prof. P. Koszelnik prowadził spotkania z pracownikami na wydziałach naszej uczelni, a 26 maca br. odbyła się debata kandydata na rektora z członkami społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej.

Wybory27 marca 2024 r. odbyło posiedzenie Kolegium Elektorów w celu wyboru rektora, w którym wyborczym wzięło udział 100 spośród 100 elektorów. Wszystkie głosy były ważne. Na funkcję rektora został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, uzyskując 96 głosy za, 4 głosy przeciw, 0 wstrzymujące się.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.