Program "Primus inter pares" jest finansowany z budżetu Rzeszowa. Stypendia przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
W ramach Programu pn. "Primus inter pares" o różne formy stypendiów mogą ubiegać się uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły. Formami realizacji programu są stypendia: Primus, Zawodowiec, Mistrz, Młody inżynier, Artysta, Zdolny uczeń.

Kto składa wniosek? Od ubiegłego roku uczeń pełnoletni, albo rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego sporządza w systemie elektronicznym i składa do Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu. System elektronicznej obsługi wniosków ułatwia przyszłym stypendystom ich składanie, jak również umożliwia bieżące monitorowanie etapów rozpatrywania wniosku.

Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Rzeszowa. Jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

Wnioski o przyznanie stypendiów za rok szkolny 2023/2024 należy składać w terminie od 1 czerwca do 30 września tego roku, przez stronę internetową: estypendia

Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.