Weszły w życie długo oczekiwane zmiany w ustawie o ruchu drogowym. Zaoszczędzimy na wymianie dokumentów pojazdu. Nie otrzymamy również mandatu za brak prawa jazdy.
Od 4 grudnia 2020 zniesiony został obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wbicie pieczęci potwierdzającej wykonanie okresowych badań technicznych. Wymiana dowodu następuje tylko wtedy, gdy właściciel pojazdu wyrazi taką wolę. Wobec tego w dowodzie rejestracyjnym wystarczy trzymać wydruk z badania technicznego.A i to nie jest konieczne, bo wszystkie dane i tak są gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), a służby mają do nich nieograniczony dostęp.

Wymiana dowodu rejestracyjnego odbywa się na dotychczasowych zasadach, czasowej rejestracji pojazdu dokonuje organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

Czasowej rejestracji może dokonać również organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tablica na bagażnik rowerowy

Właściciele pojazdu samochodowego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem motocykla, mogą wnioskować do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną. Tego typu tablice używa się np. w przypadku posiadania uchwytu na rowery. Dodatkowa tablica rejestracyjna posiada ten sam numer rejestracyjny co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego.

Za brak prawa jazdy nie dostaniesz mandatu

Ponadto, od 5 grudnia 2020 r. kierujący pojazdem, który posiada dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydany w Polsce, nie będzie musiał mieć przy sobie tego dokumentu podczas poruszania się po terenie naszego kraju. Podczas kontroli drogowej nie otrzymamy mandatu za brak dokumentu. Policja sprawdzi nasze dane w specjalnym systemie.

Nie dotyczy dokumentów wydanych poza Polską

Natomiast w przypadku posiadania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem innego niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem nadal będzie miał obowiązek mieć ten dokument przy sobie i okazywać go na żądanie uprawnionego organu.


Pozostałe zmiany reguluje Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie Ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.1517).