Jak podał portal rynek-lotniczy.pl na Podkarpaciu powstanie klaster kosmiczny, którego celem jest m.in. budowa Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.
W środę przedstawiciele samorządu tego województwa, Exatela, Politechniki Rzeszowskiej oraz PWST-E w Jarosławiu podpisali list intencyjny w tej sprawie. Dokument ten ma określić ramy współpracy w zakresie budowy i utrzymania klastra kosmicznego na terenie Województwa Podkarpackiego oraz wsparcia budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

Głównym celem powołania klastra kosmicznego jest rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych przy udziale sektora komercyjnego i naukowego. Polska jest jednym z niewielu krajów Europy, który nie posiada własnej konstelacji satelitów. Planowany klaster kosmiczny ma stworzyć warunki dla integracji zdolności kosmicznych polskich przedsiębiorstw, by wspólnie działać na rzecz polskich potrzeb satelitarnych.

Klaster będzie aktywnie korzystał z wiedzy europejskich organizacji takich jak: Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, ESA Business Incubation Centres, EURISY, EARSC, SME4Space czy EUROSPACE.

Jego głównym celem jest rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych przy udziale sektora komercyjnego i naukowego.