Uniwersytet Jagielloński na pierwszym miejscu. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się dwie uczelnie z Warszawy, czyli Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Z kolei Uniwersytet Rzeszowski niespodziewanie wyprzedził Politechnikę Rzeszowską. Ukazał się Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020.
Matury się już odbyły, każdy z absolwentów otrzymał wyniki. Teraz zapewne zastanawiają się jaką uczelnię wybrać na przyszły rok akademicki. Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera opublikowała rankingi polskich uczelni na rok 2020 pod względem perspektyw. Oceniane były one w trzech kategoriach.

Pierwszy był Ranking Uczelni Akademickich. Tutaj na podium znalazł się Uniwersytet Jagielloński (100). Drugą pozycję zajął Uniwersytet Warszawski (wskaźnik rankingowy 95,6), a trzecią Politechnika Warszawska (wskaźnik rankingowy 78,9). Jeśli chodzi o uczelnie w Rzeszowie to na miejscu 53-60. znalazł się Uniwersytet Rzeszowski. Z kolei na miejscu 71-80. uplasowała się Politechnika Rzeszowska.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych wygrała z kolei Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Na 25. miejscu znalazła się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, zaś na 40. uplasowała się Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.

Z kolei w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych znalazła się Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, a trzecie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W tym zestawieniu także znalazły się szkoły z Podkarpacia. Na 4. miejscu znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, na 7. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, na 9. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, na 11. Uczelnia Państwowa w Sanoku i na 11. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.