Wczoraj na rzeszowskim Rynku odbyła się konferencja prasowa Małgorzaty Grzywy. Była Wójt podkrakowskiego Oświęcimia zamierza ponownie zgłosić swoja kandydaturę w wyborach na stanowisko Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zgłoszenia zamierza dokonać pod szyldem KW Polska 2050. Nazwa komitetu jest łudząco podobna do inicjatywy Polska 2050 Szymona Hołowni, którego rzeszowskie struktury popierają kandydaturę Konrada Fijołka.
Na wczorajszej konferencji pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Polska 2050 Włodzimierz Zydorczak zapowiedział ponowne zgłoszenie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie kandydatury Małgorzaty Grzywy. Zaapelował także do Rzeszowian o pomoc w zbieraniu podpisów.

Kolejne podejście


Pierwsze podejście do rejestracji kandydatury Małgorzaty Grzywy KW Polska 2050 przeprowadziła w terminie 30 marca - 16 kwietnia br. o ile zgłoszenie KW przebiegło gładko, to niestety nie udało się zebrać 3 000 podpisów Rzeszowian popierających kandydaturę. Zabrakło naprawdę niewiele. Na nic zdały się protesty pełnomocnika wyborczego, który argumentował braki problemami przy zbieraniu podpisów z powodu pandemii. Kandydatura została odrzucona przez Komisarza.

Kilka dni temu Włodzimierz Zydorczak zapowiedział ponowne zgłoszenie kandydatki. Argumentował, że - "zgłoszenie zostanie dokonane na podstawie Art. 478. § 3 Kodeksu wyborczego, który stanowi: Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 2400." Zdaniem Zydorczaka oznacza to, że "kandydatów na Prezydenta Rzeszowa można zgłaszać do dnia 19 maja 2021 roku."

Sędzia Marek Antas: zgłoszenie kolejnej kandydatury nie jest możliwe


Z taką interpretacją nie zgadza się sędzia Marek Antas, który pełni funkcję Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie. - Kalendarz wyborczy został zmieniony jedynie w kwestii dnia wyborów. Moim zdaniem nie jest możliwe skuteczne zgłoszenie kolejnej kandydatury mówi nam sędzia Marek Antas.

Jak dodaje, pełnomocnik KW Małgorzaty Grzywy został poinformowany mailowo o terminach pracy Miejskiej Komisji Wyborczej. Ponadto informacje o pracy komisji dostępne sa na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa. - 10 maja komisja nie pracowała. Zatem zgłoszenie tej kandydatury nie było możliwe - tłumaczy sędzia Marek Antas. Najbliższy możliwy termin to 18 maja br. Miejska Komisja Wyborcza ma 3 dni na wydanie decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosku KW Polska 2050.


Program wyborczy kandydatki


- Głównym filarem programu „RZESZÓW 2050” jest rozwój gospodarczy Rzeszowa, stworzenie nowych miejsc pracy (rozwinę strefy aktywności gospodarczej) oraz przywrócenie Miastu Rzeszów ładu urbanistycznego i przestrzennego. Opracowanie „Obywatelskiej Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2050 roku”. - czytamy w materiałach prasowych Małgorzaty Grzywy.

Nowością mają być konkursy na wiceprezydentów Miasta Rzeszowa i inne kluczowe stanowiska w mieście – koniec z partyjnym doborem stanowisk. Czas na mądrych i zdolnych rzeszowian. - pisze Małgorzata Grzywa.

Małgorzata Grzywa chce oprzeć swój program o cztery filary. Są to:
1. Przedsiębiorcy. Kandydatka zapowiada powołanie Powszechnego Samorządu Gospodarczego Podkarpacia, jako partnera samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionu.

2. Młodzież. Małgorzata Grzywa chce powołać Radę Młodzieżowej przy Prezydencie Miasta. Konkursy na wiceprezydentów i kluczowe stanowiska w mieście mają być "apolityczne" ponadto absolwenci rzeszowskich uczelni mają w tych konkursach otrzymywać dodatkowe punkty "za pochodzenie."

3. Miasto. Opracowanie obywatelskiej strategii rozwoju Miasta – 30-letniej (do 2050 roku) strategicznego planu rozwoju Miasta Rzeszowa, sporządzonego przy udziale mieszkańców. - Rozwinę sport i rekreacje, zadbam o zieleń – koniec z nieprzemyślanym betonowaniem miasta. Budowa żłobków i przedszkoli, inwestycje w szkolnictwo. - zapowiada Małgorzata Grzywa

4. Region. Ponadregionalna funkcja miasta, której nie ma w programie żadnego z pozostałych kandydatów. W tym punkcie M. Grzywa proponuje szereg pomysłów:
a. Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego i podniesienie go do rangi dawnego Uniwersytetu Jana Kazimierza [we Lwowie przyp. red]
b. Szerokie otwarcie bram uczelni rzeszowskich dla studentów ze Wschodu – Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Turcji, Armenii, Azerbejdżanu czy Kazachstanu.
c. Budowa akademików i infrastruktury uczelnianej z udziałem środków unijnych.
d. Intensyfikacja kontaktów gospodarczych i wymiany handlowej Rzeszowa (i Podkarpacia) ze Wschodem.
e. Powołanie Opery Rzeszowskiej na bazie istniejącej filharmonii.
f. Rozbudowa lotniska w Jasionce i przekształcenie go w port przesiadkowy i tranzytowy między Unią Europejską, a krajami Wschodu.
g. Program pozyskania środków unijnych oraz inwestorów krajowych i zagranicznych, dla realizacji przedstawionego programu.
h. Usprawnię układ komunikacyjny miasta, jak i aglomeracji rzeszowskiej.

- Mój program działań to „Rzeszów2050”, gdzie głównym celem jest nie tylko dynamiczny rozwój Rzeszowa, ale bezpieczeństwo socjalne, zdrowotne i bytowe wszystkich mieszkańców. - podsumowuje Malgorzata Grzywa.

Małgorzata Grzywa w latach 2010 - 2014. była Wójtem Gminy Oświęcim W 2019 bez powodzenia ubiegła się o reelekcję. Obecnie jest Prezesem Zarządu Doradztwo Samorządowe i Gospodarcze sp. z o.o.