Kontynuując rozmowy z mieszkańcami Rzeszowa, Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa wraca na osiedla, które odwiedził na początku kampanii, z konkretnymi propozycjami, spisanymi w formie kontraktu.
Kontrakty dla osiedli są określonymi, możliwymi do wprowadzenia ulepszeniami i inwestycjami, bardzo potrzebnymi mieszkańcom Rzeszowa.
Po rozmowach z mieszkańcami osiedla Miłocin, 15 kwietnia, powstał projekt kontraktu, uzupełniony jeszcze podczas dzisiejszych rozmów.

Kontrakt dla osiedla Miłocin zawiera:
-budowę ul. Parkowej (podzieloną na II etapy: I etap koszt 3,5 mln, II etap 4 mln),
-modernizację ul. Migdałowej,
-modernizację ul. Morelowej,
-utworzenie Parku Leśnego Miłocin,
-powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży, w porozumieniu z Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości, ze społecznikami i aktywistami ekologicznymi.

- Będzie to jednostka, która będzie realizować edukację pozaszkolną , ale jednocześnie będzie jednostką nowoczesną, miejską - powiedział Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa. – Wraz z Parkiem Leśnym, będzie to kompleksowy element zielonej edukacji dla rzeszowian, gdzie będzie można przyjechać, pospacerować, ale też będzie można dzieciom pokazać, czym jest bioróżnorodność.