- Komisja pomoże mi wybrać odpowiednie miejsca pod stworzenie w mieście nowych zielonych terenów rekreacyjnych – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.
W skład powołanej przez prezydenta komisji do spraw poprawy dostępności do zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych weszli dyrektorzy miejskich wydziałów i jednostek: Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Rozwoju Miasta, Wydziału Architektury, Biura Gospodarki Mieniem.

- Zadaniem komisji będzie wypracowanie koncepcji wyznaczenia i przygotowania terenów, które będą wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Tereny te będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i powinny znajdować się w odległości nie większej niż 700 metrów od miejsca ich zamieszkania - informuje Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Pierwsze analizy i wnioski komisji mają być gotowe do końca sierpnia br.