Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego opublikowały listę kierunków na drugą turę rekrutacji. Chętni będą mieli do wyborów długą listę kierunków, każdy znajdzie coś dla siebie.
O tym, ile jest wolnych miejsc na poszczególne kierunki dowiemy się dopiero po 13 sierpnia. Natomiast już teraz władze uczelni podały jej listę. Kluczowe będą jednak terminy.

Elektroniczna rejestracja będzie trwać od 26 sierpnia do 16 września. Z kolei dla cudzoziemców oraz dla Polaków z zagraniczną maturą ten termin będzie nieco krótszy, bo do 10 września.

Z kolei wyniki rekrutacji, to gdzie się dostał kandydaci poznają we wtorek 21 września po godz. 14. Łącznie kandydaci mają do wyboru blisko 50 kierunków.

Pełna lista kierunków podczas drugiej tury rekrutacji na Uniwersytecie Rzeszowskim

Lista ierunków na które będzie prowadzony nabór:

Kolegium Nauk Humanistycznych:

 • ARCHEOLOGIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA- studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • FILOLOGIA ANGIELSKA - studia ll stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • FILOLOGIA POLSKA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • FILOLOGIA ROSYJSKA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • FILOZOFIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • GRAFIKA - jednolite studia magisterskie, stacjonarne

 • HISTORIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • INSTRUMENTALISTYKA - studia I stopnia, stacjonarne

 • JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • KULTUROZNAWSTWO - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • LINGWISTYKA STOSOWANA - studia ll stopnia, stacjonarne

 • MUZEOLOGIA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • POLONISTYKA STOSOWANA - studia I stopnia, stacjonarne

 • SZTUKI WIZUALNE - studia I i ll stopnia, stacjonarne

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA - studia I i ll stopnia, stacjonarne

Kolegium Nauk Społecznych:

 • ADMINISTRACJA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • EKONOMIA - I stopnia niestacjonarne - II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - II stopnia stacjonarne

 • NAUKI O RODZINIE, PROFIL PRAKTYCZNY - I stopnia stacjonarne

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PROFIL PRAKTYCZNY - jednolite studia magisterskie, niestacjonarne

 • PEDAGOGIKA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI - I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • PEDAGOGIKA, PROFIL PRAKTYCZNY - II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • POLITOLOGIA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • PRACA SOCJALNA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • PRAWO - jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

 • SOCJOLOGIA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • STUDIA EUROPEJSKIE - II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kolegium Nauk Przyrodniczych:

 • AGROLEŚNICTWO - I stopnia stacjonarne

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • BIOLOGIA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • BIOTECHNOLOGIA - I stopnia stacjonarne

 • INFORMATYKA - I stopnia stacjonarne

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA - I stopnia stacjonarne

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - I stopnia stacjonarne

 • LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM - I stopnia stacjonarne

 • MATEMATYKA - I i II stopnia stacjonarne

 • MECHATRONIKA - I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI - I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • ROLNICTWO - I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE - I stopnia stacjonarne

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kolegium Nauk Medycznych (informacja o pozostałych kierunkach w KNM będzie niebawem uzupełniona na stronie ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-2021-2022:

 • TURYSTYKA I REKREACJA - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE - I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów dostępne są tutaj: www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-2021-2022