Już w czwartek, 2 września o godz. 9:00 odbędzie się organizowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji webinar poświęcony możliwościom finansowania mobilności naukowców oraz wspieraniu potencjału naukowego instytucji. W roli prelegenta wystąpi Anna Armuła reprezentująca Regionalny Punkt przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.
Horyzont Europa to program promujący badania naukowe i innowacyjne projekty. Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej Unii Europejskiej, a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacyjności, konkurencyjności i liczby miejsc pracy.

W ramach programu Horyzont Europa, do końca 2027 roku będą ogłaszane konkursy umożliwiające udział w dużych międzynarodowych projektach badawczych.

- Horyzont Europa to dotychczas najbardziej ambitny program w zakresie badań naukowych
i innowacji w historii UE - jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ok. 95,5 mld euro, co stanowi wzrost o 30 proc. w stosunku do kończącego się, poprzedzającego go programu Horyzont 2020. Składa się on z 3 filarów: "Doskonała nauka", "Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa" oraz "Innowacyjna Europa". Więcej informacji i harmonogram konkursów można znaleźć na stronie Programu: https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa - mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju technologii w PCI.

Podczas webinaru organizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji, uczestnicy zapoznają się z rodzajami projektów w Horyzoncie Europa, poznają planowane konkursy na lata 2021-2022 oraz dowiedzą się, gdzie znaleźć informacje dotyczące dokumentacji projektowej i aktualnie realizowanych projektach.

- Webinar poświęcony programowi Horyzont Europa to kolejne z cyklu wydarzeń organizowanych przez PCI we współpracy z podmiotami zewnętrznymi działającymi
w obszarze finansowania nowych technologii i innowacji. Są one realizowane specjalnie dla przedstawicieli podkarpackich uczelni. Dostarczenie informacji oraz podnoszenie kompetencji pozwalających na sięgnięcie po środki zewnętrzne wpisuje się w misję PCI i ma za zadanie wzmacnianie potencjału podkarpackich uczelni. Zależy nam, aby organizowane działania wpisywały się w faktyczne zainteresowania środowiska naukowego regionu, dlatego zapraszamy wszystkich jego przedstawicieli do kontaktu i zgłaszania potrzeb w tym zakresie – dodaje Krzysztof Borowicz.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę. Wszystkie informacje na temat webinaru znajdują się na stronie:www.pcinn.org/aktualnosci-pci/478