18 i 19 września 2021 miały miejsce dwa historyczne wydarzenia związane z realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski kierunkiem lekarskim: po raz pierwszy w historii odbył się Egzamin LEK w Rzeszowie (18 września) dla absolwentów kierunku lekarskiego. Wzięło w nim udział około 280 osób, absolutorium kierunku lekarskiego (19 września).
W niedzielę (19 września) odbyło się uroczyste absolutorium. 98 absolwentów kierunku lekarskiego odebrało symboliczne dyplomy i złożyło lekarskie przyrzeczenie. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele akademickim Św. Jadwigi. O godz. 11 w Podkarpackiej Filharmonii rozpoczęła się ta podniosła uroczystość.

Profesor Artur Mazur, prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych UR podkreśla, że dzień jest datą historyczną.
- To jest historyczna chwila nie tylko dla Uniwersytetu, ale również dla miasta i regionu. Robiliśmy wszystko, żeby jakościowo zabezpieczyć odpowiednie kształcenie, zarówno to podstawowe jak i przedkliniczne i kliniczne. Zrobiliśmy dobrą robotę i to zaprocentuje na przyszłość.

Wśród zaproszonych gości znalazły się Władze Rzeszowa, regionu, podkarpackich uczelni, interesariusze - dyrektorzy podmiotów medycznych współpracujących z Kolegium, absolwenci i rodziny absolwentów a wszystko w reżimie sanitarnym.

- Dziękuje absolwentom i rodzicom za to, że zaufali naszemu miastu i Uniwersytetowi i życzę realizacji marzeń życiowych i zawodowych, najlepiej w Rzeszowie i regionie - powiedział prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek.Uwieńczeniem całej uroczystości był koncert złożony ze stylizowanych tańców z różnych części świata. Usłyszeć można było żywiołową suitę tańców bałkańskich, wiązankę „Pod dachami Paryża” złożoną z romantycznych francuskich walców, stylizowane tanga Astora Piazzoli ze słynnym Libertango, nostalgiczne polskie przedwojenne tanga i fokstroty oraz amerykańskie ragtime’y.

Wykonawcami koncertu są zespół ARSO Ensemble oraz wirtuoz akordeonu Paweł Paluch. Koncert „Tańce świata” zabiera słuchacza w muzyczną podróż pełną wzruszeń i doskonałej rozrywki.

Obecnie strukturę Kolegium Nauk Medycznych tworzą 3 Instytuty: Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie.

Kolegium Nauk Medycznych to młoda ale dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykwalifikowaną kadrą, nowoczesnymi centrami dydaktycznymi oraz centrami badawczo-rozwojowymi. Nadrzędnym celem Kolegium jest przekazywanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych, z wykorzystaniem aparatury najnowszej generacji, a także angażowanie studentów do samodzielnego rozwoju w ramach Studenckich Kół Naukowych, zespołów realizujących granty naukowe. Dużą uwagę w Kolegium stawia się na mobilność i interdyscyplinarność studentów oferując możliwość udziału w krajowych oraz międzynarodowych stażach i praktykach m.in. w ramach programu Erasmus+. Uruchomiony w 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek lekarski w języku angielskim English Division stwarza szansę bezpośredniej interakcji w międzynarodowej społeczności akademickiej. Atmosfera życia studenckiego oraz życzliwa kadra dydaktyków i mentorów gwarantuje indywidualny rozwój i zdobycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

Wciąż rozwijana infrastruktura Kolegium Nauk Medycznych UR pozwala na kształcenie w zawodach medycznych na najwyższym poziomie. Niezwykłym zainteresowaniem studentów cieszą się laboratoria z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i scenariuszy symulacyjnych (VR). Ostatnio Centrum Symulacji Medycznej wzbogaciło się m.in. w interaktywny symulator dla studentów, lekarzy i szpitali NeoCardioSim. Został on stworzony we współpracy ze światowej klasy specjalistami neonatologii i kardiologii, aby zamodelować studentom specyficzne schorzenia i ich leczenie. Dzięki symulacji zaburzeń pracy serca i układu krwionośnego NeocardioSim może być używany w intensywnej terapii kardiologicznej i neonatalogicznej. Najczęściej występujące schorzenia są symulowane w 3D. Wizualizacje ukazują serce i zmiany przepływu krwi następujące po zmianie parametrów. Scenariusze i reakcje są symulowane w czasie rzeczywistym przy użyciu trójwymiarowego anatomicznego modelu serca. Symulacje zawierają przykłady EKG, bazę danych leków i publikacje związane z patologią.

Kadrę akademicką na kierunku lekarskim tworzą zarówno dotychczasowi pracownicy UR jak i profesorowie, którzy przybyli do Rzeszowa z zewnątrz, m. in.: z Warszawy, Lublina, Łodzi, Zabrza, ale także Sztokholmu. Obecnie kadra Kolegium Nauk Medycznych liczy ogółem 387 pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w tym samodzielni pracownicy naukowi to 71 osób.