Urząd Miejski w Tyczynie informuje, że na terenie miasta Tyczyn obszar ul. Polna, ul. Zagrody, ul. Partyzantów, ul. Leśna, ul. Lasek, ul. Kręta oraz ul. Mickiewicza zostanie przeprowadzony odstrzał redukcyjny zwierzyny gatunku – dzik w ilości 50 szt.
Odstrzał zostanie dokonany w okresie polowań na zwierzynę łowną opisanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
Do przeprowadzenia odstrzału wyznaczono Koło Łowieckie „Bielik” w Rzeszowie oraz Wojskowe Koło Łowieckie ,,Cietrzew’’ z Rzeszowa. Urzędnicy apelują o zachowanie ostrożności w przypadku kontaktu z dziką zwierzyną.