Łącznie 220 tys. złoty rzeszowski ratusz przekazał w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Kwotą 50 000 zł dofinansowano renowację i odtworzenie stolarki okiennej Dworu Chłapowskich z zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego w Rzeszowie-Słocinie przy ul. Powstańców Śląskich 2.

To wybudowany w I poł. XIX wieku w stylu klasycystycznym i rozbudowany na przełomie XIX i XX wieku w stylu romantycznego historyzmu. Prezentuje nieregularną, malowniczą bryłę o bogatym wystroju architektonicznym i sztukatorskim. Otoczony romantycznym parkiem w typie angielskim.

Wraz z innymi zachowanymi elementami założenia, tj. spichlerzem, domem ogrodnika, rządcówką i zabudowaniami gospodarczymi, jest nośnikiem cennych wartości historycznych, artystycznych i krajobrazowych oraz świadectwem kultury dworskiej XIX i XX wieku.

Kwotą 50 000 zł dofinansowano również remont elewacji kaplicy, renowację stolarki drzwiowej, wymianę okien, remont i przebudowę obejścia Kaplicy Św. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie przy ul. Św. Huberta 55.

To wybudowana w latach 1741-1746 w stylu klasycyzującego baroku (baroku północnego) przez Jerzego Ignacego Lubomirskiego jako kaplica myśliwska. Budową kaplicy kierował nadworny architekt Lubomirskich Karol Henryk Wiedemann. Wewnątrz kaplicy zachowała się rokokowa polichromia ścienna.

Kaplica jest wysokiej klasy artystycznej nośnikiem sztuki, tradycji oraz historii łowiectwa Rodu Książąt Lubomirskich.

Trzecim remontowanym zabytkiem jest Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP (dawny Kościół Św. Trójcy) przy ul. Targowej 4. Miasto dofinansuje prace remontowe przy fundamentach budynku cerkwi kwotą 55 000 zł.

Wybudowana w latach 1787-1792 w stylu klasycystycznym przez Franciszka Lubomirskiego jako kaplica cmentarna w związku z zamknięciem cmentarza parafialnego przy kościele farnym i wyznaczeniem nowego miejsca pochówku na terenie ogrodu szpitalnego.

Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP
fot. Grzegorz Bukała, UM Rzeszowa

Powstała w miejscu istniejącego wcześniej kościoła szpitalnego pw. Św. Trójcy, wzniesionego przed 1745 rokiem z fundacji księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego. W 2012 roku świątynia została przekazana Wspólnocie Greckokatolickiej.

Cerkiew wraz ze Starym Cmentarzem nośnikiem wartości artystycznych, historycznych, krajobrazowych oraz świadectwem rozwoju urbanistycznego miasta epoki Lubomirskich.

Czwartym z dofinansowanych zabytków jest Kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 24. Miasto dofinansuje remont elewacji frontowej od ul. Sobieskiego w kwocie 65 000 zł.

Kamienica narożna wzniesiona między 1883 a 1888 rokiem w reprezentacyjnym stylu neorenesansowym. Stanowi element zabudowy dawnej ulicy Sandomierskiej. Jest nośnikiem wartości artystycznych i historycznych oraz świadectwem rozwoju urbanistycznego miasta w czasie autonomii galicyjskiej.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.