- Mocą inicjatywy podjętą przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, który dostrzegł kłopoty samorządu z realizacją inwestycji wobec sytuacji kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa pojawiła się inicjatywa zwana Samorządowym Funduszem Inwestycyjnym - tak powiedziała na konferencji prasowej wojewoda Ewa Leniart. Środki te mają pomóc samorządom w dobie epidemii i związanej z nią kłopotami finansowymi.
W wyniku epidemii koronawirusa gospodarka Polski znacznie zwolniła. Ogromna większość firm wstrzymała produkcje. Korzystając z kolejnych wersji tzw. tarczy antykryzysowej firmy przestały płacić zobowiązania i podatki. Około 40 proc tych danin do tej pory wpływało do jednostek samorządu terytorialnego. Dochody JST znacznie spadły. Wobec tego samorządowcy apelowali do rządu o pomoc finansową.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła na dzisiejszej konferencji prasowej, że z inicjatyw Prezydenta Andrzeja Dudy powstaje Fundusz Inwestycji Samorządowych. Środki te mają być przeznaczone na inwestycje w formie wkładu własnego lub na uzupełnienie brakujących środków finansowych. Samorządowcy mogą zgłaszać się po te pieniądze za pośrednictwem wojewody.

- Inicjatywa ta zakłada wsparcie z budżetu państwa samorządów w Polsce, w tym oczywiście samorządów z województwa podkarpackiego, na poziomie gmin i powiatów. Środki te będą łatwo dostępne, albowiem będą one wypłacane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego. Są one ustalane proporcjonalnie do algorytmu opracowywanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości adekwatnie do założonego na 2020 rok budżetu inwestycyjnego danej jednostki - tak o tym programie mówiła wojewoda. Dodała także, że ilość pieniędzy będzie przeznaczana w zależności od dochodów danej gminy czy powiatu.