To jest nasza wielka inwestycja w przyszłość - tak o nowym projekcie robotycznym mówił podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl. Chodzi o projekt pod nazwą "RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego".
W związku z tym marszałek województwa Władysław Ortyl i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisali list intencyjny. Dokument dotyczy współpracy na rzecz wsparcia rozwoju uczniowskich kompetencji kluczowych z matematyki, informatyki, nabywania umiejętności naukowo-technicznych oraz odkrywania nowych obszarów zainteresowania uczniów szkół podstawowych. W podpisaniu uczestniczyły również: Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Krystyna Wróblewska - dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich.

W ramach tej współpracy realizowany będzie, ujęty w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), projekt o znaczeniu strategicznym, którego celem jest rozwój robotyki edukacyjnej i nauki programowaniaw szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

- Takiego projektu nie ma żadne województwo. A już w takiej wielkości to absolutnie. Jest to wielki, ważny program, który składa się nie tylko ze szkoleń nauczycieli, opracowania obudowy metodycznej, ale i także z praktycznej części: zakupu sprzętu, wyposażenia - powiedział marszałek Ortyl.

Z ramienia samorządu województwa projekt będzie realizował Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich przy wsparciu Podkarpackiego Kuratora Oświaty. O wieloletnich doświadczeniach kuratorium związanych z upowszechnianiem w podkarpackich szkołach robotyki, w tym organizowanych konkursach dla uczniów, mówiła wojewoda Ewa Leniart:

- Nasze doświadczenie w zakresie programowania i edukacji z tym związanej jest bardzo duże. Dziękujemy, że marszałek dostrzegł wielką przyszłość dla młodych ludzi, którzy nabędą w szkołach podstawowych pewne umiejętności niezbędne w XXI wieku, właśnie związane z nauczaniem matematyki, informatyki oraz programowania i robotyki - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wartość projektu to ok. 140 mln złotych. W większości będą to Fundusze Europejskie, ale także pieniądze z budżetu państwa i województwa. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2023 - 2029. Nabór szkół do projektu rozpocznie się już 8 maja, a potrwa do 29 maja.

W ramach projektu zaplanowano m.in. opracowanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli, zakup do pracowni szkolnych oraz centrów szkoleniowych zestawów robotów edukacyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym oraz oprogramowaniem, realizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania informatyki z elementami robotyki i programowania, organizację zajęć pozalekcyjnych, jak również warsztatów, obozów czy pikników naukowych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.