Pracownicy Katedry Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej: dr inż. Grzegorz Janowski, dr hab. inż. Wiesław Frącz i dr inż. Łukasz Bąk prezentowali wynalazek "Biokompozyt polimerowy PHBV - zużyte fusy kawy jako materiał stosowany w produkcji wyrobów użytkowych", za który otrzymali brązowy medal podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023.
Nagrodzony wynalazek jest rozwijany w ramach grantu INNOSPIN 3/2023, finansowanego w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. W grupie badawczej tego projektu pracują również przedstawiciele uczelni sieci partnerskich: prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora z Politechniki Lubelskiej oraz dr inż. Adam Tomczyk z Politechniki Białostockiej.

Opis projektu


Istotnym problemem współczesnego świata jest stale zwieszająca się ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Materiały te są w większości pochodzenia petrochemicznego, nie ulegają biodegradacji i z różnym skutkiem poddawane są recyklingowi. PHBV należący do grupy polihydroksyalkanianów (PHA) jest w pełni biodegradowalnym polimerem pochodzenia naturalnego. Z uwagi na wysokie koszty wytworzenia jest rzadko stosowany w technologii wtryskiwania, przez co ma obecnie małe możliwości komercjalizacji. Jedną z metod obniżenia kosztów wytwarzania oraz poprawienia niektórych właściwości tego materiału jest zastosowanie zużytych fusów kawy jako napełniacza w matrycy PHBV. Autorzy rozwiązania przeprowadzili już badania w zakresie wytwarzania, oceny właściwości mechanicznych i przetwórczych biokompozytu PHBV - zużytych fusów kawy. Wytworzony biokompozyt może być stosowany jako substytut tworzyw sztucznych pochodzenia petrochemicznego w wyrobach wtryskowych i wytłaczanych z uwagi na jego naturalne pochodzenie i biodegradowalność.

Stoisko Politechniki Rzeszowskiej
Stoisko Politechniki Rzeszowskiej (fot. Grzegorz Janowski)

Osiągnięcia grupy badawczej


Grupa badawcza, w skład której wchodzą pracownicy Katedry Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej: dr hab. inż. Wiesław Frącz, dr inż. Grzegorz Janowski, dr inż. Łukasz Bąk, specjalizuje się w przetwórstwie kompozytów polimerowych składających się z naturalnych, biodegradowalnych matryc polimerowych oraz naturalnych i biodegradowalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego. Badania dotyczące biokompozytów są prowadzone przez pracowników zespołu od 2014 r. Wyniki tych prac, realizowanych również w ramach grantów badawczych i badań własnych, zakończyły się łącznie kilkoma zgłoszeniami patentowymi na sposób wytwarzania i wytwór (biokompozyty), zespół ma więc doświadczenie w realizacji projektów o tematyce mieszczącej się w pokrewnym zakresie i przygotowywaniem ochrony patentowej na tego typu wytwory. W swoich działaniach naukowcy szukają rozwiązań aplikacyjnych, co ma potwierdzenie w czterech zgłoszeniach patentowych na zastosowanie aplikacyjne ich biokompozytów. Badacze zdobyli też złoty medal za inny biokompozyt prezentowany na XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2022.

Pracownicy zespołu prowadzą stałą konsultację ze środowiskiem przemysłowym, co jest poparte licznymi rekomendacjami dotyczącymi obszaru ich badań oraz opracowanych rozwiązań. Zespół realizował wspólnie 2 granty badawcze, mające charakter przedwdrożeniowych prac B+R w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz z Podkarpackiego Centrum Innowacji. Obecnie realizowane są kolejne prace z tego zakresu.

Potencjał Katedry


Katedra Przeróbki Plastycznej posiada nowoczesną aparaturę pozwalającą na wytworzenie i przetwórstwo kompozytu w odzwierciedleniu do rzeczywistych warunków przemysłowych. Pozwala to na skrócenie czasu podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowanych rozwiązań i może skutkować szybszą ścieżką komercjalizacji wyników. Mając rozbudowane zaplecze aparaturowe, można przeprowadzić badania mające na celu wytworzenie biokompozytów, określenie możliwości ich przetwarzania oraz dokonać oceny właściwości przetwórczych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.