Od 17 października nauka na Uniwersytecie Rzeszowskim nauka będzie częściowo zdalna. Uczelnia ogłasza szczegóły.
Zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim od 17 października będą realizowane zdalnie z wyłączeniem zajęć praktycznych na określonych kierunkach. Także zajęcia na studiach podyplomowych, w Szkole doktorskiej i na studiach doktoranckich będą realizowane zdalnie.

Z kolei wszystkie sprawy administracyjne będzie trzeba realizować za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

Także administracja kolegialna i centrala będzie pracować w systemie rotacyjnym lub zdalnym.

Natomiast główna biblioteka oraz akademiki będą działać, oczywiście w aktualnym reżimie sanitarnym.

Kierunki realizowane zdalnie:

1. Administracja
2. Architektura krajobrazu
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne
4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
6. Ekonomia
7. Filologia
8. Filologia angielska
9. Filologia germańska
10. Filologia polska
11. Filologia rosyjska
12. Finanse i rachunkowość
13. Filozofia
14. Historia
15. Instrumentalistyka
16. Informatyka
17. Informatyka i ekonometria
18. Inżynieria bezpieczeństwa
19. Jazz i muzyka rozrywkowa
20. Komunikacja międzykulturowa
21. Kulturoznawstwo
22. Lingwistyka stosowana
23. Matematyka
24. Muzeologia
25. Nauki o rodzinie
26. Pedagogika
27. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
28. Pedagogika specjalna
29. Politologia
30. Polonistyka stosowana
31. Praca socjalna
32. Prawo
33. Socjologia
34. Turystyka historyczna i kulturowa
35. Turystyka i rekreacja

Specyfika nauczania części kierunków nie pozwala na prowadzenie wszystkich zajęć on-line. Uniwersytet nadal, z zachowaniem reżimu sanitarnego nadal będzie realizować te zajęcia stacjonarnie.

Kierunki z zajęciami praktycznymi realizowanymi tradycyjnie:

1. Agroleśnictwo
2. Archeologia
3. Biologia
4. Biotechnologia
5. Dietetyka
6. Elektroradiologia
7. Fizjoterapia
8. Fizyka
9. Grafika
10. Inżynieria materiałowa
11. Kierunek lekarski
12. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
13. Mechatronika
14. Ochrona środowiska
15. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
16. Pielęgniarstwo
17. Położnictwo
18. Ratownictwo medyczne
19. Rolnictwo
20. Systemy diagnostyczne w medycynie
21. Sztuki wizualne
22. Technologia żywności i żywienie człowieka
23. Wychowanie fizyczne
24. Zdrowie publiczne