Rozpoczyna się nabór projektów do "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024", które będą realizowane w 2024 roku.
Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych. Realizowane projekty mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

- Zapraszam organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach naboru do rządowego programu "Razem bezpieczniej". O środki można ubiegać się o 2 lutego do 5 marca - powiedziała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podkreślając, że priorytetowo będą np. traktowane przedsięwzięcia, które są związane z budową, modernizacją, doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych - warunek jest taki, aby projekt wpisywał się w dany cel programu.

Jak podkreśliła wojewoda, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych:
  • Cel szczegółowy nr 1 - Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;

  • Cel szczegółowy nr 2 - Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należy potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych. Wskazane powyżej obszary nie wykluczają jednak przedstawienia projektów zakładających inne działania, które wpisywałyby się w cele Programu.

Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a 12 najlepszych zostanie przekazanych do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, wypełniony wniosek należy dostarczyć w terminie do dnia 5 marca 2024 r.

Szczegóły naboru wraz z załącznikami są dostępne na podstronie programu: Razem bezpieczniej

Jest to czwarta edycja programu Razem bezpieczniej, realizowanego już od 2007 roku. Do tej pory w województwie podkarpackim dofinansowano 93 projekty na kwotę ponad 6 mln złotych. W ostatnim roku zrealizowano 11 projektów na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.