W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu zakażonych koronawirusem jest łącznie 80 pracowników, natomiast 36 jest na kwarantannie. Mimo to urząd działa normalnie.
Pandemia koronawirusa nie oszczędza palcówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu. W tej chwili prawie 100 osób jest zakażonych.

- W placówkach ZUS na Podkarpaciu zakażonych koronawirusem jest łącznie 80 pracowników, natomiast 36 jest na kwarantannie - pisze nam Wojciech Dyląd, rzecznik ZUS-u na Podkarpaciu.

Wprowadzone zostały e-wizyty

Dla poprawienia bezpieczeństwa pracowników, ale przede wszystkim klientów w placówkach wprowadzane zostają tzw. e-wizyty. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą porozmawiać z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez potrzeby odwiedzania urzędu.

- E-wizyta jest dostępna we wszystkich oddziałach ZUS, w całej Polsce. To pokazuje, że z dnia na dzień stajemy się nowoczesnym urzędem. Chcemy, żeby jak najwięcej spraw było załatwianych on-line, na czym skorzystają nie tylko nasi klienci, ale także pracownicy ZUS - dodaje Wojciech Dyląg.

Przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników

ZUS dba o bezpieczeństwo pracowników placówki, przeprowadzając na bieżąco dezynfekcję. Po potwierdzeniu koronawirusa, pomieszczenia, w których przebywał pracownik, są na bieżąco odizolowane oraz zdezynfekowane. Bieżący kontakt pracowników między pomieszczeniami biurowymi jest ograniczony.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z Sanepidem i realizujemy jego zalecenia dotyczące m.in. nałożenia lub uchylenia kwarantanny na pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorym na COVID-19 - pisze nam na końcu Wojciech Dyląg.