Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" proponuje wycięcie około 30 drzew i krzewów w rejonie ul. Podwisłocze w Rzeszowie. Wszystko to pod budowę nowej sieci ciepłowniczej na tym osiedlu.
Kilka dni temu mieszkańcy osiedla "Nowe Miasto" w Rzeszowie na tablicach ogłoszeń zastali zawiadomienie o wycięciu 29 drzew i krzewów na ich terenie. W piśmie spółdzielnia informowała, że jest to niezbędne pod budowę nowej sieci ciepłowniczej.

Rzeszów. Na Podwisłoczu wytną kolejne drzewa
Fot. Internauta


W internecie mieszkańcy od razu zaczęli zwracać uwagę, że taka decyzja jest bezzasadna, ponieważ sieć jest dopiero na etapie projektowania, i nie wiadomo dokładnie, którędy ona przebiegnie.

- Drzewa te nie kolidują z siecią, bo sieć jest dopiero projektowana przez projektanta MPECu (niedawno była wykonywana mapa do celów projektowych właśnie pod ten projekt). W urzędzie (i na geoportalu) nie ma naniesionego przebiegu nowo projektowanej sieci, co oznacza, że projekt jeszcze nie został zatwierdzony przez ZUD [Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Wydziale Geodezji UM Rzeszowa przyp. red.], a spodziewam się, że jeszcze nie został nawet zrobiony. To z kolei oznacza, że nie wiadomo, które konkretnie drzewa przeszkadzają - czytamy w jednym ze wpisów na portalu społecznościowym.

Likwidacja drzew jest niezbędna

W tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, które odpowiada za tą inwestycję. W odpowiedzi czytamy, że wycinka tych drzew jest niezbędna. Jednocześnie wykonawca zapewnia, że przebieg sieci został ustalony w optymalny sposób.

Ma to uratować jak najwięcej drzew, a jednocześnie zminimalizować utrudnienia związane z parkowaniem samochodów, dojazdem i dojściem do budynków. MPEC przesłał nam mapę, którą prezentujemy poniżej.

Drzewa przeznaczone do wycinki zostały oznaczone na mapie jako czerwony X w okręgu. Ponadto długim, wąskim prostokątem oznaczono kilkanaście krzewów, które również będą wycięte.

Rzeszów. Na Podwisłoczu wytną kolejne drzewa
Fragment mapy nowej sieci ciepłowniczej


Władze spółki zapewniają, że budowa nowej sieci jest niezbędna, ponieważ spowoduje znaczny ubytek strat w przepływie ciepła. Do zalet nowych rur zalicza się dobra jakość i trwałość izolacji, możliwość układania rur bezpośrednio w gruncie, mniej robót do wykonania na placu budowy, mniejsze rozmiary wykopów, oszczędności czasowe i inwestycyjne oraz stały monitoring stanu rur poprzez system alarmowy umieszczony w izolacji.

Fragment mapy nowej sieci ciepłowniczej


Mieszkańcy osiedla Nowe Miasto mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu wycinki w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2, lub pod numerami telefonów: 178576989 oraz 784 029 422.

Rzeszów. Na Podwisłoczu wytną kolejne drzewa
Fragment mapy nowej sieci ciepłowniczej


Budowa nowej sieci rozpocznie się w kwietniu 2021, i będzie realizowana sukcesywnie do października tego samego roku.