Do samorządów województwa podkarpackiego trafi ok. 800 mln z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Będą one przekazane na wsparcie ponad 150 różnych wniosków m.in. budowę dróg.
Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich - 100 mln zł, Budowa Hospicjum w Stalowej Woli wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej - 15 mln zł, Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie - 6 mln zł, Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - 10 mln zł. To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do woj. podkarpackiego trafi w ramach Rządowego Funduszu w sumie 789 001 306,37 zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

Na co zostaną przeznaczone przyznane środki?

- Do naszego województwa trafi 452 mln zł w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ponad 150 pozytywnie rozpoznanych wniosków dotyczących różnych inwestycji realizowanych przez podkarpackie samorządy, poczynając od kwestii związanych z remontami oraz budową dróg poprzez duże wsparcie dla modernizacji podkarpackich szpitali, a także ośrodków zdrowia, rozbudowę i modernizację lokalnych ośrodków kultury czy budowę remiz strażackich. Środki te są niezwykle istotne w kontekście sytuacji, która ma miejsce wobec stanu epidemii COVID-19 i na pewno pozwolą na to, by podtrzymać rozwój gospodarczy naszego regionu - powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować m.in.

- Likwidacją szkód powodziowych na drogach wojewódzkich - 100 mln zł
- Budową Hospicjum w Stalowej Woli wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej - 15 mln zł
- Rozbudową oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - 10 mln zł