Rzeszów zaczął nowych rok od poszerzenia swoich granic o Pogwizdów Nowy. Za czasów rządów prezydenta Ferenca jest to 10 sołectwo przyłączone do stolicy Podkarpacia.
Od piątku 1 stycznia 2021 Rzeszów został poszerzony o nowe osiedle - Pogwizdów Nowy. Za kadencji prezydenta Tadeusza Ferenca jest to dziesiąte sołectwo, jakie zostało włączone do granic Rzeszowa. W poprzednich latach udało mu się przyłączyć takie osiedla jak Słocina, Załęże, Przybyszówkę, Zwięczycę, Białą, Miłocin, Budziwój oraz Bzianka. W minionym już roku do miasta została przyłączona także Matysówka.

- W czasie mojej kadencji udało mi się powiększyć Rzeszów o niemal 140 proc. Włączenie osiedla, jakim jest Pogwizdów Nowy, jest kolejnym dowodem na to, że kolejni mieszkańcy chcą włączenia do naszych granic. To jest nasz wspólny sukces - mówił dzisiaj prezydent Tadeusz Ferenc.

Pogwizdów Nowy jest już 33 osiedlem, jakie zostało włączone do granic Rzeszowa. Zostało tym samym oderwane z sąsiedniej gminy - Głogów Małopolski. Prezydent Tadeusz Ferenc wyliczał także, jego zdaniem, zalety z przyłączania nowych osiedli do Rzeszowa.

- Takim typowym osiedlem, które zyskało na przyłączeniu, jest Przybyszówka. Kiedy tam zajedziemy, zobaczymy wiele nowoczesnych fabryk oraz zakładów pracy. Przewiduję, że będzie tam pracować około 15 tys. ludzi. Chciałbym także zapewnić mieszkańców naszego nowego osiedla, że w pierwszej kolejności będziemy realizować te inwestycje, które oni sobie zażyczą - dodawał prezydent Ferenc.

Na uroczystym odsłonięciu tablicy z nowymi granicami miasta obecny był także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. - Chciałbym pogratulować zarówno Panu Prezydentowi, jak i mieszkańcom, że zdecydowali się na ten krok. Bez rozszerzenia miasta nie ma jego rozwoju. To jest konieczność. Zdobywam także kolejny dowód na to, dlaczego ogólnopolskie media określiły pana prezydenta jednym z najlepszych gospodarzy - dodawał minister Warchoł.

Prezydent Tadeusz Ferenc wespół z wiceministrem Marcinem Warchołem obiecali pogwizdowskim strażakom pomoc w pozyskaniu nowego sprzętu. - Powiedzcie tylko co potrzebujecie, w urzędzie przygotujemy dokumentacje, napiszemy odpowiednie wnioski - skwitował T. Ferenc.

Po tym poszerzeniu Rzeszów będzie liczył już 129,5 km oraz blisko 198 tys. mieszkańców.