W związku z doniesieniami medialnymi, jakie pojawiły się w dniu 02.02.2021 r., dotyczącymi utraty przez Województwo Podkarpackie środków w ramach projektu 0501 „Szlak Karpacki" w wysokości 1,7 mln euro na rozwój i promocję regionu, Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o odniesienie się do tych informacji.
- Przyjmowanie przez Sejmik uchwał w imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego, których celem jest deprecjonowanie i dyskryminacja jakichkolwiek grup jest nie tylko sprzeczne z Prawami Człowieka, ale także ze zdrowym rozsądkiem i przeczy wiedzy, która w XXI wieku jest ogólnie dostępna. Takie uchwały narażają mieszkańców na śmieszność i mogą powodować ograniczenie dostępu do środków finansowych, co jest sprzeczne z dbałością o interes Naszego Województwa i jego mieszkańców. Pozbywanie się środków finansowych, kiedy przez pandemię koronawirusa branża turystyczna cierpi najbardziej jest skrajną nieodpowiedzialnością- mówi Elżbieta Łukacijewska.

Z informacji medialnych wynika, że międzynarodowy projekt pod numerem 0501 pt. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturalnego i przyrodniczego regionu Karpat" miał zagwarantowane dofinansowanie z Funduszu Norweskiego, ale przez uchwałę nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów LGBT, dofinansowanie zostało cofnięte.

- Organizacja targów, festiwali, promowanie tradycyjnych produktów regionalnych to realne źródła zarobku dla wielu mieszkańców naszego województwa. Wszystkim nam powinno zależeć na promocji naszego regionu- stwierdza europosłanka.

W doniesieniach medialnych znajdują się również informacje, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymało od sekretariatu Funduszy Norweskich specjalną notę, informującą o tym, że uchwały wprost odnoszące się do stref wolnych od LGBT czy ,,ideologii LGBT" mogą naruszać regulamin przyznawania środków z Funduszy Norweskich. W liście z 23 września 2020 r. poinformowano, że państwa finansujące Fundusze Norweskie uznały, że wsparcie projektów samorządów, które są ,,strefami wolnymi od ideologii LGBT" byłoby naruszeniem reguł przyznawania funduszy norweskich.

W związku z powyższym, w oficjalnych pismach, Poseł Elżbieta Łukacijewska zwróciła się do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o wyjaśnienie przedstawionych powyżej doniesień.Całą sprawę nagłośnił kilka dni temu Bart Staniszewski w swoim dziennikarskim śledztwie. O tym, jak rozwijać Karpaty marszałek Władysław Ortyl rozmawiał w Rzeszowie z Haraldem Egererem, Dyrektorem Biura Programu Środowiskowego ONZ w Wiedniu już w 2018 r. W ramach projektu miały być organizowane targi, festiwale, promowanie tradycyjnych produktów Karpat oraz szereg inicjatyw. Projekt miał przełożyć się na prestiż i wieloletnią promocję regionu w Europie. Województwo Podkarpackie miało być liderem projektu - zaangażowane były w niego także instytucje m.in. z Czech, Serbii, Rumunii, Węgier, Ukrainy i Słowacji.

Po otrzymaniu pozytywnej akceptacji dla projektu w 2019 r., zawarciu niezbędnych partnerstw, zabezpieczeniu w budżecie środków na wkład własny rada sejmiku województwa 14 czerwca 2019 r. przyjęła specjalną uchwałę, która miała zabezpieczyć realizację projektu w kolejnych latach. Ci sami radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego miesiąc wcześniej zagłosowali jednak za przyjęciem uchwały sprzeciwiającej się tzw. “ideologii LGBT”. Przyjęcie tego dokumentu storpedowało wielomilionowy i międzynarodowy projekt.

We wrześniu 2020 r. FMO (The Financial Mechanism Office - sekretariat Funduszy Norweskich) zwróciło się o poinformowanie Województwa Podkarpackiego jako lidera projektu 0501 “Szlak Karpacki” oraz pozostałych beneficjentów, że z uwagi na przyjętą przez sejmik uchwałę, anulowano dotację dla tego projektu. Wskazano przy tym, że przez przyjęcie uchwały wprost odnoszącej się do “LGBT” czy “ideologii LGBT” lider projektu dyskryminuje określoną grupę ludzi, tj. osoby ze społeczności LGBT.

Treść decyzji: https://tiny.pl/rjfwd

Przedstawiam wam efekt mojego dziennikarskiego śledztwa: Województwo Podkarpackie straciło miliony złotych, bo ogłosiło...

Opublikowany przez Bart Staszewski Poniedziałek, 1 lutego 2021