IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla Podkarpacia w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na niektórych rzekach regionu.

Zostało wydane nowe ostrzeżenie hydrologiczne 2° na wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Strwiąża i Łęgu. W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody.

Dodatkowo opady śniegu, na południu również deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego. Wiatr nadal porywisty, porywy do 80 km/h, w górach do 120 km/h, stopniowo słabnący.

Mapa możliwych podtopień