- Musimy zintensyfikować wspólne działania w zakresie rozwoju Rzeszowa oraz gmin ościennych. Przed nami historyczna szansa sięgnięcia po środki z Krajowego Programu Odbudowy - podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Kluczem są zielone inwestycje

Dyskusja dotyczyła kierunków rozwoju i najpilniejszych potrzeb dla obszaru, który obejmuje stowarzyszenie. Wojewoda podkreśliła konieczność realizacji „zielonych” inwestycji, które zgodnie z priorytetami rządu, mają dużą szansę finansowania ze środków centralnych.

- Na pewno kluczowe są dla nas kwestie ochrony środowiska. Realizacja projektów takich jak wymiana starych kotłów, tzw. kopciuchów, czy wsparcie rozwoju transportu niskoemisyjnego - to absolutne priorytety. To są cele ważne także z perspektywy polityki prowadzonej polski rząd. Dlatego widzę dużą szansę ich realizacji także na Rzeszowszczyźnie - mówiła wojewoda.

Konieczny jest sprawny transport i komunikacja

Kluczową dla rozwoju ROF jest komunikacja i transport. Według Ewy Leniart bilet zintegrowany jest koniecznym elementem sprawnego funkcjonowania transportu autobusowego i kolejowego.

- To jest także ten moment, aby zintensyfikować działania w kierunku wprowadzenia biletu zintegrowanego. Wiem, że Państwo takie działania już przedsięwzięli. Natomiast w przeciągu najbliższych dwóch lat uruchomiona zostanie Podmiejska Kolej Aglomeracyjna. Chciałbym bardzo, aby wraz z nią zafunkcjonował bilet zintegrowany, który będzie ułatwieniem dla mieszkańców naszych gmin, ale także tych, którzy jako turyści chcieliby odwiedzić Rzeszów oraz sąsiednie miejscowości - dodała.

Wojewoda zwróciła także uwagę na konieczność realizacji kluczowych infrastrukturalnych projektów.

- Istotną dla mnie kwestią pozostaje sprawa obwodnicy południowej miasta Rzeszowa. Jest to projekt, który jest ważny nie tylko dla samej stolicy regionu, ale także dla gmin ościennych. To przedsięwzięcie na co najmniej kilka lat. Tak naprawdę uda się to przeprowadzić tylko w porozumieniu z gminami południowymi, bo Państwo najlepiej znacie swoje tereny i wiecie, jak skutecznie poprowadzić rozwiązania komunikacyjne, aby osiągnąć cel, czyli ułatwić mieszkańcom regionu z części południowo-wschodniej przejazd do A4 i S19, a mieszkańcom Rzeszowa oddać przynajmniej cześć centrum na komunikację wewnątrz miejską - mówiła Ewa Leniart.

Wojewoda zwróciła uwagę, że realizacja dodatkowej inwestycji drogowej powinna być uzupełnieniem dotychczasowych planów, w które jest wpisana droga południowa w Rzeszowie.

- Droga południowa to nie jest faktyczna obwodnica miasta - to trakt bardzo potrzebny z przeprawą przez Wisłok, ale wewnątrz miasta. Niestety nie będzie spełniać warunków, które powinna gwarantować obwodnica poprowadzona poza granicą, albo na granicy miasta. Trzeba realizować oba projekty, bo ta część miasta też potrzebuje dobrego skomunikowania i ta kolejna przeprawa mostowa jest nam bardzo potrzebna - dodała Ewa Leniart.

Wojewoda: Namawiam wszystkich do współpracy

Na koniec wojewoda raz jeszcze zaapelowała o współpracę, także w realizacji projektów miękkich, takich jak tereny rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne.

- Jeśli chcemy rozwijać funkcje metropolitarne, jeśli chcemy rozwijać i tworzyć tereny rekreacyjne, rozwijać turystykę i kulturę – to możemy to robić tylko w porozumieniu. Tego się nie da robić w pojedynkę - zakończyła wojewoda.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje obszar gmin: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje swoim zasięgiem tereny o łącznej powierzchni wynoszącej 1 047 km².