- Przekazujemy dzisiaj kolejną transzę pomocy, dla tych, którzy są szczególnie narażeni na zarażenie się koronawirusem. Jest to pomoc w formie materiałów do dezynfekcji, ale także wsparcie związane z zatrudnieniem - tak na dzisiejszej konferencji prasowej mówił Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl.
Jest to kolejny sygnał, że samorządy w Polsce na każdym poziomie angażują się w walkę ze skutkami pandemii. Łącznie na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa i łagodzenie skutków ROPS w Rzeszowie przeznaczy ponad 27 mln złotych.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach wsparcia placówek opieki całodobowej w walce z pandemią koronawirusa realizuje trzy projekty ze środków Unii Europejskiej. Są to:
1) "Liderzy Kooperacji"
2) "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"
3) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022"

W ramach tych trzech projektów udzielono już wsparcia w sumie 246 podmiotom z terenu województwa podkarpackiego o łącznej wartości 1 241 173,25 zł. W ramach tej kwoty udało się zakupić min. 11720 opakowań rękawiczek ochronnych, 20 000 maseczek jednorazowych czy 13 460 litrów płynów do dezynfekcji rąk. Wsparcie w sumie otrzymało już 160 ośrodków pomocy społecznej, 51 domów pomocy społecznej i 35 zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnych i hospicjów.

W dniach 20-21 lipca ROPS przekazuje kolejne środki w ramach projektu "Liderzy Kooperacji". Tym razem pomoc trafi do 85 instytucji o wartości 1 934 040 zł. Obejmie ona: 45 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 22 schroniska i noclegownie dla bezdomnych, 2 domy samotnej matki, dom matki i dziecka, ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 4 ośrodki wychowawcze i socjoterapii, 6 GOPS-ów oraz 4 PCPR. Instytucje te otrzymają min. 49 500 maseczek jednorazowych, 5 340 opakowań rękawiczek ochronnych czy 8 525 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Dodatkowo, 6 lipca została podpisana umowa o dofinansowanie projektu grantowego pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Województwem Podkarpackim na realizację projektu ,,Lepsze Jutro". Projekt jest realizowany także przez ROPS w Rzeszowie i jest dedykowany wszystkim domom pomocy społecznej z terenu naszego województwa. W ramach tego projektu każdy DPS będzie mógł się ubiegać o wsparcie finansowe na: sfinansowanie zatrudnienia dodatkowej kadry w DPS, dodatkowe wynagrodzenie dla zatrudnionych już pracowników, zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców i pracowników placówki, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, zakup środków, sprzętu i wyposażenia do walki z koronawirusem, zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek ora zakup i przeprowadzenie testów na koronawirusa.

Warto także nadmienić, że w wyniku zawartego w Brukseli porozumienia budżetowego razem z uprzywilejowanymi pożyczkami daje Polsce 160 mld euro.

To pieniądze zsumowane, czyli wszystko co Polska otrzyma w darowiznach z unijnego budżetu siedmioletniego i z funduszu odbudowy gospodarki po koronakryzysie. Są więc to pieniądze, które otrzymamy na rozbudowę infrastruktury, rozwój obszarów wiejskich, dopłaty dla rolników, wsparcie dla firm, a także systemu opieki zdrowotnej w związku z pandemią. To gigantyczne pieniądze - jesteśmy jednym z największych beneficjantów unijnego budżetu.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.