Rzeszowska ,,Polibuda" może pochwalić się kolejnym sukcesem. Właśnie otrzymała grant badawczy w ramach konkursu Preludium 19 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wysokość tego dofinansowania sięga ponad 200 000 złotych!
Tematem zwycięskich badań jest "Synteza szczotek polimerowych w oparciu o strukturę trokserutyny metodami ATRP ze zredukowaną ilością katalizatora". Kierownikiem grantu badawczego jest dr inż. Izabela Zaborniak. Natomiast opiekę naukową nad realizacją projektu będzie sprawował dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego.

Najnowszy projekt badawczy Politechniki Rzeszowskiej - co oferuje?


Głównym atutem nowo opracowanej metody syntezy szczotek polimerowych w oparciu o strukturę trokserutyny metodami ATRP jest znaczna redukcja zużycia katalizatora. To ma się znacząco przełożyć również na czystość otrzymywanych wyników badań, a tym samym zmniejszenie dotychczasowych kosztów. Jak mówi kierowniczka grantu badawczego:

,,W prezentowanym projekcie zastosowanie znajdą przede wszystkim techniki ATRP charakteryzujące się niskim stężeniem kompleksu katalitycznego. Wadą początkowo opracowanego "normalnego" ATRP była konieczność stosowania stosunkowo wysokiego stężenia katalizatora, w związku z tym wymagane było intensywne oczyszczanie końcowych produktów polimeryzacji, co generowało dodatkowe koszty procesowe. Problem ten został rozwiązany przez opracowanie nowych metod ATRP opartych na regeneracji aktywatora, które znacznie redukują stężenia katalizatora, do 100 ppm lub mniej, a zatem są to procesy zarówno przyjazne środowisku, jak i ekonomiczne".

Jak działa nowa metoda badawcza rzeszowskiego zespołu naukowego?


Zasadę działania tego nowatorskiego pomysłu wyjaśnił Damian Gębarowski, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej i jednocześnie Dyrektor Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej:

,,Celem realizowanego projektu badawczego jest optymalizacja syntezy nowatorskich szczoteczek polimerowych reagujących na bodźce zewnętrzne za pomocą techniki polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). "

Ponadto oparta ma być ona:

,,Na ciągłej regeneracji kompleksu katalizatora, począwszy od metody z regeneracją aktywatorów w wyniku przeniesienia elektronu i aktywacją pomocniczą (SARA) ATRP z metaliczną miedzią w roli czynnika redukującego prowadzoną w środowisku organicznym, przechodząc do bardziej przyjaznego środowisku medium reakcyjnego - miniemulsji z zastosowaniem techniki z regeneracją aktywatorów wskutek przeniesienia elektronu z dodatkowo wprowadzonego czynnika redukującego (ARGET) ATRP oraz z regeneracją kompleksu katalitycznego za sprawą bodźców zewnętrznych - indukowaną ultradźwiękami ATRP (sono-ATRP), w której pod wpływem działania fal ultradźwiękowych w środowisku wodnym powstają rodniki hydroksylowe będące czynnikiem prowadzącym do regeneracji aktywatora, bez konieczności wprowadzania jakiegokolwiek dodatkowego związku chemicznego."

Metoda ta jest wciąż rozwijana przez zespół naukowy. W miarę prowadzonych badań będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące postępu projektu. Uzyskane dofinansowanie z pewnością wspomoże rozwój tej inicjatywy.