Ruszył kolejny etap budowy Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania". Pomocy w tym przedsięwzięciu udzieliła po raz kolejny Fundacja Grupy PGE.
Fundacja PGE wraz z PGE Obrót, zajmującą się w Grupie PGE sprzedażą energii oraz obsługą Klienta, po raz kolejny ofiarowała darowiznę dla Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy. Ta pomoc ma zostać przeznaczona na budowę hospicjum w Przemyślu.

Co oferuje i jakie są cele nowo powstającego hospicjum?


Głównym celem i założeniem powstającego Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania" ma być stwarzanie możliwości poprawy jakości życia wszystkich potrzebujących, poprzez rehabilitację dla przewlekle i terminalnie chorych. Ma tam być oferowane także wsparcie dla rodzin pensjonariuszy.

W ośrodku ma działać stacjonarne hospicjum wraz z zakładem opiekuńczo-leczniczym. W ofercie będzie również hospicjum domowe oraz perinatalne (miejsce medycznego, psychologicznego i duchowego wsparcia dla rodziców, spodziewających się dzieci z wadami lub zespołami wad wrodzonych, które prowadzą do śmierci podczas lub zaraz po porodzie). Prowadzone będą także usługi rehabilitacji leczniczej. Placówka ma też zapewniać dzienną opiekę nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

Na jakim etapie jest budowa nowego ośrodka pomoc?


Obecnie trwają prace związane z termodernizacją, a także instalacją paneli fotowoltaicznych. Dzięki pomocy Grupy PGE czas ukończenia budowy zdecydowanie się skrócił. Jak mówi ks. dr Józef Bar, ma ona szczególne znaczenie zwłaszcza w tym roku, głównie ze względu na opóźnienia wywołane sytuacją epidemiologiczną. Tym samym apeluje do innych podmiotów:

,,Dzięki pomocy zarówno pojedynczych osób, jak i instytucji oraz firm, tworzenie Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego idzie do przodu. Trwająca epidemia zatrzymała nam jednak możliwość bezpośredniego zbierania wsparcia. Dlatego tym bardziej dziękujemy za pomoc PGE Polskiej Grupie Energetycznej, apelując też do innych podmiotów angażujących się w działalność charytatywną, o pomoc w finalizacji tego dzieła."

Prezes zarządu Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy, które realizuje projekt Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego Betania poinformował także, że oddanie budynku do użytku planowane jest na koniec tego roku.

Warto pomagać zawsze i każdemu! Szczególnie tym najbardziej potrzebującym


Pośród tylu potrzebujących różnej pomocy całe szczęście znajdują się też ci, którzy ja oferują. Oprócz wsparcia nowo powstającego hospicjum, Grupa PGE m.in. latem 2020 roku, przekazała Caritas działającej na Podkarpaciu darowiznę w wysokości miliona złotych na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w powodzi. Natomiast w okresie świątecznym działacze fundacji przekazywali paczki potrzebującym. Warto pamiętać o wsparciu tego typu inicjatyw. O podobnej akcji można poczytać w tym artykule.