Powiązane funkcjonalnie, zabudowa i bliskość placówek edukacyjnych przeważają, zdaniem wojewody Ewy Leniart za przyłączeniem sołectwa Racławówka-Doły do Rzeszowa. Gmina Boguchwała po oddaniu tego terenu ma stracić 2 procent wpływów do budżetu.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat Rzeszów sukcesywnie powiększał swoje granice. Ostatni raz ta sztuka udała się na początku tego roku, kiedy to były już prezydent Tadeusz Ferenc włączył do stolicy Podkarpacia Pogwizdów Nowy.

Z kolei miesiąc temu na sesji Rady Miasta uchwalono kolejną uchwałę, na mocy której zwrócono się do wojewody o włączenie kolejnych terenów: Malawy, Kielanówski ora Racławówki Doły. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: Rzeszów. Miasto poszerzy swoje granice od 2022 roku?

Ewa Leniart mówi tak dla włączenia Racławówki-Doły

Jak przypomniała wojewoda Ewa Leniart, Rada Miasta Rzeszowa wystąpiła do wojewody podkarpackiego w ustawowym terminie z prośbą o zaopiniowanie kwestii zmiany granic miasta Rzeszowa. – Wniosek dotyczył trzech sołectw. Dwóch z gminy Boguchwała – części sołectwa Racławówka, tzw. Racławówka-Doły oraz Kielanówka i trzeciego sołectwa - miejscowości Malawa z gminy Krasne – powiedziała wojewoda.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zaopiniowanie wniosku samorządu i przesłanie dokumentów wraz z opinią do MSWiA wojewoda ma czas do 30 kwietnia.

- Po głębokim przeanalizowaniu sytuacji dotyczących poszczególnych sołectw, podjęłam decyzję, że pozytywnie mogę zaopiniować wyłącznie przyłączenie do miasta Rzeszowa Racławówki Doły. Jest to uzasadnione w szczególności tym, że sołectwo to jest powiązane funkcjonalnie z miastem Rzeszów. Część jego zabudowy stanowi kontynuację dzisiejszego rzeszowskiego osiedla Zwięczyca. Co więcej, mieszkańcy Racławówki Doły korzystają w znacznej mierze z dostaw wodociągowych miasta Rzeszów. Tam też jest połączenie komunikacyjne obsługiwane przez transport miejski - zaznaczyła Ewa Leniart. Dodała, że część dzieci z tamtego obszaru uczęszcza do przedszkoli oraz szkół rzeszowskich.

- Te wszystkie powiązania o charakterze funkcjonalny oraz fakt, że nową naturalną granicą jest droga S19 powodują, że przyłączenie części sołectwa jest uzasadnione i może liczyć na pozytywną opinię wojewody podkarpackiego. Skutek dla gminy Boguchwała w postaci pomniejszenie dochodów o ok. 2 proc. nie wpłynie w znaczący sposób na budżet tej jednostki samorządu terytorialnego - mówiła wojewoda.

Wojewoda przeciwko włączeniu Kielanówki oraz Malawy

Z kolei w przypadku powiększenia Rzeszowa o Kielanówkę, oraz Malawę wojewoda wydała negatywną decyzję. Uzasadniła to, podając przykład tego drugiego sołectwa.

- Stało się tak, ponieważ rozmowy z władzami gminy Krasne były prowadzone mało efektywnie, i nie udało się wypracować odpowiedniego porozumienia. Na tą chwilę nie mogę wydać pozytywnej opinii dla połączenia Rzeszowa z Malawą. Stanowiłoby to zaprzeczenie zasadności działań w kierunku połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego i podważyłoby też racjonalność takich negocjacji na przyszłość - uzasadniała swoją decyzję Ewa Leniart.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker podkreślił, że decyzje rządu podejmowane w kwestii zmian granic administracyjnych zapadają na podstawie opinii wojewody, który – jako przedstawiciel rządu w terenie – ma najlepszą wiedzę na temat tego, jak te zmiany administracyjne powinny wyglądać, jak najlepiej zapewnić rozwój dużych miejscowości, ale także mniejszych ośrodków.