W ramach wizyt na rzeszowskich osiedlach, po rozmowach z mieszkańcami na temat potrzeb i koniecznych inwestycji, Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa prezentuje swoje propozycje jako tzw. kontrakty dla osiedli. Po propozycjach dla osiedla Budziwój, przyszła pora na osiedle Staroniwa.
- Jesteśmy w czasie między dwoma dużymi okresami finansowania Unii Europejskiej, tzw. perspektywami finansowania Unii Europejskiej – powiedział Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa. - Będziemy kończyć duże projekty dofinansowane z Unii w ostatnim czasie, natomiast jeszcze nie zaczniemy tych nowych, które przygotowujemy na nową perspektywę. Zatem jest to bardzo dobry moment żeby skupić się w ciągu tego i najbliższego roku na tym, aby zrobić jak najwięcej tych drobnych inwestycji, tak bardzo oczekiwanych na terenach, zwłaszcza tych, które w ostatnim czasie bardzo mocno się urbanizują.

- Jesteśmy dzisiaj na pięknym rzeszowskim osiedlu Staroniwa, które co prawda przyłączone zostało dużo wcześniej, jednak mocno się urbanizuje w ostatnich latach. Zmienia się nieco jego struktura, jeśli chodzi o budownictwo, zatem wymaga kolejnych działań i kolejnych inwestycji – powiedział Konrad Fijołek

Kontrakt dla osiedla Staroniwa:
-budowa drogi do ul. Przemysłowej,
-przebudowa ul. Staroniwskiej, aby usprawnić dojazd do centrum, także budowa drogi rowerowej, odseparowanej od ruchu drogowego, zmodernizowanie chodnika,
-remont stołówki z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
-budowa placu zabaw przy ul. Potokowej

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek
Konrad Fijołek podpisał kontrakt dla Osiedla Staroniwa


Mariusz Szewczyk, społecznik i działacz obywatelski, opowiedział o kolejnych, drobniejszych zadaniach, które Konrad Fijołek zobowiązał się zrealizować jako prezydent Rzeszowa.
Są to:
-uregulowanie potoku przed skrzyżowaniem z obwodnicą,
-kanalizacja burzowa na wybranym odcinku,
-budowa zjazdu do przedszkola i parkingu, umożliwiającego wysadzanie dzieci,
-budowa łącznika od ul. Krawieckiej, Cukierniczej w stronę ul. Przemysłowej,
-zjazd łączący ul. Przemysłową z obwodnicą.

Konrad Fijołek cały dzisiejszy dzień spędzi na osiedlu Staroniwa, spotykając się z mieszkańcami.