Uniwersytet Rzeszowski zakończył I turę letniej rekrutacji. Władze Uczelni podały listę 6 kierunków, które były najbardziej oblegane.
Znamy wstępne podsumowanie I tury rekrutacji w Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponieważ trwa obecnie potwierdzanie złożonych aplikacji i weryfikacja dokumentów kandydatów dane mogą ulec zmianie.

- Na ostateczny wynik trzeba będzie jeszcze poczekać, zwłaszcza, że ostateczną liczbę poznamy po II turze i ewentualnej rekrutacji uzupełniającej na poszczególnych kierunkach. Decyzje w tej sprawie będą podejmować Dziekani poszczególnych kolegiów - informuje dr Maciej Ulita, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

II tura rekrutacji zacznie się 23 sierpnia i potrwa do 12 września.

W roku akademickim 2020/2021 było 4195 miejsc. Łącznie w systemie na wszystkie kierunki zaaresztowało się ponad 12 tys. kandydatów.

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku 2021/22

  • Kierunek lekarski jednolite studia magisterskie (stacjonarne) - miejsc 110, zrekrutowanych 2562;

  • Kierunek lekarski jednolite studia magisterskie (niestacjonarne) - miejsc 60, zrekrutowanych 439;

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (stacjonarne) - miejsc 75, zrekrutowanych 600;

  • Filologia angielska I stopnia (stacjonarne) - miejsc 120, zrekrutowanych 847;

  • Dietetyka I stopnia (stacjonarne) - miejsc 60, zrekrutowanych 329;

  • Ekonomia I stopnia (stacjonarne) - miejsc 210, zrekrutowanych 639